Seniorrådgiver / Prosjektleder VA og Byggeleder VA 2 x 100% fast ved Vann, avløp, renovasjon og veg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

På grunn av høy befolkningsvekst har Ullensaker kommune stort behov for å bygge infrastruktur for å sikre kommunens innbyggere gode tjenester og legge til rette for videre vekst. Kommunen har mange interessante utbyggingsplaner på gang. Enhet Vann, Avløp, Renovasjon og Veg (VARV) har om lag 62 medarbeidere i et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid og trivsel. Vi skal planlegge, bygge og drifte fremtidens infrastruktur i vekstkommunen Ullensaker. Vår investeringsportefølje innen vann, avløp og veg er på om lag 1,5 milliarder kr. De neste 5 årene med nytt vannverk, oppgradering av renseanlegg, større overføringsledninger og store kapasitetsbehov i nettet samt 160 planlagte større og mindre utbyggingsområder for oppfølging. 

Vi ser at vi ikke har kapasitet til å betjene alle prosjektene med dagens ressurser og ønsker derfor å få ansatt seniorrådgiver/prosjektleder og byggeleder/kontrollør innenfor vann og avløp. 

 

Arbeidsoppgaver

Seniorrådgiver VA/prosjektleder VA 

 • Fagledelse og/eller prosjektledelse vann og avløp 
 • lede arbeidet med utvikling av prosjekter fra initiering til og med utførelse 
 • rådgivning og veiledning innen drift og investering VA 
 • planlegging og bistå i arbeidet med overordnede planer (f.eks. hovedplaner VA) 
 • faglig og økonomisk ansvarlig for gjennomføring av VA-prosjekter
 • delta og lede arbeidsgrupper med deltakere fra ulike interessegrupper (interne og eksterne) for å sikre gode premisser for utbyggingsprosjektene
 • gjennomføre anbudskonkurranser i henhold til Lov om offentlige anskaffelser
 • ansvar og oppgaver kan tilpasses den aktuelle rollen 

 

Byggeleder VA: 

 • Byggeledelse for egne inv. prosjekter vann og avløp 
 • Veilede og følge opp private utbyggere/ eksterne byggeprosjekter ifbm. vann og avløp 
 • Gi uttalelser i regulerings- og byggesaker ifbm. vann og avløp 

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høgskole 
 • Relevant arbeidserfaring innenfor fag-, prosjekt og/eller byggeledelse innenfor vann og avløp 
 • Real kompetanse erstatter formell utdannelse spesielt innen byggeledelse 
 • Nyutdannede innen fagområdet med begrenset arbeidserfaring vil også kunne bli vurdert 
 • Førerkort klasse B, bør disponere bil 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk) 

 

Utdanningsretning og nivå

 • Ingeniør
 • Utdanningstittel: Sivilingeniør/ingeniør
 • Høyskole / Universitet

 

Vi tilbyr

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. 

 

Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju. 

Papirsøknad med CV kan sendes: 

Ullensaker kommune 

Postboks 470, 

2051 JESSHEIM 

 

Husk å merke søknad med referansenummer og enhetens navn. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke blir returnert. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Kontaktpersoner

Maria Langnes
Avdelingsleder Plan og prosjekt, VARV
Morgan Lervaag
Enhetsleder VARV

Hvem er Ullensaker kommune?

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 36.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her