Seniorrådgiver – Prosessforbedring og endringsledelse for forvaltning, drift og vedlikehold av ERTMS

Stillingsbeskrivelse

Divisjonen Digitalisering og teknologi har ansvar for utvikling og leveranser knyttet til digitalisering i Bane NOR, og har leveranseansvar for digitale teknologitjenester til de andre divisjonene i konsernet. Digitalisering og teknologi er spydspiss for utvikling av fremtidens jernbane, og har blant annet ansvar for anskaffelse og implementering av ERTMS, Norges nye digitale signalsystem. 

Kjøreveis-IKT i Digitalisering og teknologi er en enhet med 200 dyktige medarbeidere. Vi skal overta forvaltningen av ERTMS. Dette krever forberedelser, og vi ruster oss nå til å være klare for å forvalte, drift og vedlikeholde når dette settes i drift.

Til vår nyopprettede stilling som seniorrådgiver søker vi deg som ønsker å påvirke og utvikle vår digitale systemreise innen forvaltning, drift og vedlikehold av ERTMS. Vi er på jakt etter deg som har sterk interesse for digitalisering og bred erfaring fra prosessforbedring, endringsledelse og organisasjonsutvikling. Stillingens innhold vil variere over tid, og det er mulig å påvirke egen arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver

 • være pådriver for og styre prosjekter og tiltak for utvikling, endring og prosessforbedring tilknyttet forvaltning, drift og vedlikehold ved innføring av ERTMS
 • fasilitere og bistå i å utarbeide vår driftsmodell - våre helhetlige løsninger innen forvaltning, drift og vedlikehold av jernbanens nye digitale signalsystem
 • utvikle og forbedre arbeidsprosesser innen forvaltning, drift og vedlikehold, gjerne med fokus på digitalisering. Tema kan inkludere alt fra kontrakts- og leverandøroppfølging, incident, problem og change, til digital teknisk informasjonshåndtering.
 • rådgivning og sparringspartner i enheten
 • koordinere pågående prosjekter med øvrige deler av virksomheten

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • dokumenterte resultater som prosjektleder fra komplekse prosjekter i offentlig og/eller privat virksomhet
 • erfaring som prosjektleder innen endringsledelse, organisasjonsutvikling og forbedring, gjerne med sertifisering
 • erfaring fra grensesnittet mellom ikt og forretning
 • gjerne erfaring fra konsulenthus

Personlige egenskaper

 • god gjennomførings- og samarbeidsevne
 • relasjonsbygger og lagspiller
 • god forretningsforståelse
 • sterk interesse for teknologi og digitalisering
 • strukturert, resultatorientert og stå-på vilje
 • evne til å presentere og oppsummere komplekse temaer på en enkel måte 
 • identifiserer deg med våre verdier; Åpen, Respektfull, Engasjert, Nytenkende

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på Vys tog

Kontaktpersoner

Linda Vist
E-postadresse: Linda.Vist@banenor.no
Telefonnummer: +4748008146

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger