Seniorrådgiver - porteføljestyring av vegprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi styrker oss innen digitalisering, forvaltning og videreutvikling av systemene for budsjettering, økonomi- og porteføljestyring av veiprosjekter i Statens vegvesen. I den anledning søker vi en engasjert person som vil være med på digitaliseringsreisen sammen med oss. Du får jobbe med spennende oppgaver og bidra til å digitalisere, automatisere, standardisere og forenkle arbeidet med budsjettering og porteføljestyring av veiprosjektene.

Du vil bidra til å sikre en bærekraftig utvikling av systemet for porteføljestyring av vegprosjekter (Porteføljesys) videre. Verktøyet skal sørge for god og helhetlig oversikt over alle veiprosjektene i forhold til tildeling, utvikling og resultater. Har du erfaring fra liknende arbeid , er dette en fordel. Du vil få stor innflytelse på egen arbeidshverdag, og du vil jobbe tett sammen med et kompetent miljø på tvers av enheter i Statens vegvesen. I tillegg skal du støtte systemeier av Prosjektregisteret som er en sentral komponent i økonomioppfølging av vegprosjektene. Arbeidssted for stillingen er i utgangspunktet Oslo.

Stillingen er plassert i Økonomi og virksomhetsstyring, i enhet for økonomi. Du blir en del av et trivelig arbeidsmiljø med dyktige og erfarne kollegaer. Økonomi har hovedansvar for å utarbeide innspill til budsjettproposisjoner, porteføljestyringen av veiprosjektene, budsjettprosessen og økonomistyringen i Statens vegvesen. Vi forvalter og videreutvikler systemene for budsjettering, økonomi- og porteføljestyring i SVV. Vi er 18 medarbeidere med kontorsted i Oslo.

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • Digitalisere rutiner og prosesser, utvikle og forvalte systemene for budsjettering, økonomi- og porteføljestyring
 • Systemeier for porteføljesystemet og være systemeierstøtte for Prosjektregisteret og tilstøtende systemer
 • Planlegge, prioritere for videreutvikling og gjennomføre leveranser
 • Planlegge, kvalitetssikre og tilrettelegge for leveranser av nye versjoner, fra kravspesifisering til testing i alle miljøer og deretter produksjonssette løsningen.
 • Følge opp kontrakt med leverandør
 • Prosjektledelse
 • Lede brukerforum

Kvalifikasjonskrav

Du har høyere utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder. Solid og relevant erfaring fra arbeid med digitalisering og automatisering er nødvendig. Du må ha god kompetanse i Prosjektveiviseren, prosjektstyring og porteføljestyring. Det er ønskelig med sertifisering innen Prince 2 eller lignende rammeverk. Det er viktig at du har god kjennskap til systemeierprosesser. Du må kunne detaljere og beskrive funksjonelle krav, brukerhistorier, akseptansekriterier og kvalitetssikre løsningsbeskrivelser. Videre er det ønskelig at du har kunnskap om utviklingsverktøy, databaser, rammeverk og relevant tredjeparts produkter. Det er ønskelig at du har kunnskap om offentlig forvaltning. Det er viktig for oss at du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker at du

 • er selvstendig og i stand til å sikre fremdrift av egen oppgaveportefølje, samtidig som du forstår når du må involvere andre
 • samarbeider godt med andre
 • er målrettet og har god gjennomføringsevne med fokus på å levere innenfor tid og kostnad med ønsket kvalitet
 • er god på detaljer uten at det går på bekostning av helhetsblikket
 • har et faglig engasjement
 • forstår virksomhetens behov og utfordringer

Vi tilbyr:

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du får muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen, og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagområde. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i lokaler sentralt på Brynseng i Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Din kompetanse er avgjørende, og stillingen er innplassert som seniorrådgiver.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.

For mer informasjon om stillingen

Kontakt fagdirektør Anne Hege Kase på tlf. 952 53 174, anne.kase@vegvesen.no eller Even Mortensen på tlf. 915 66 164.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 22.5.2022. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger