Seniorrådgiver og Fagspesialist - Vannkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med mer enn 650 medarbeidere totalt, som til daglig utfører rådgivning og prosjektering for kunder innen kraftproduksjon- og overføring. Våre kunder er typisk kraftselskap, kommuner, entreprenører og leverandører.

Vannkraft er det største markedsområdet innen fornybar energi i Norconsult. Vi opplever økende etterspørsel etter våre tjenester, spesielt knyttet til oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk og dam- og reguleringsanlegg i Norge. Vi søker derfor etter erfarne vannkraftrådgivere innen alle relevante fagområder; miljø, elektro, elkraft, maskin, konstruksjon, dam og hydrologi.

Vi kan tilby interessante og faglig utfordrende arbeidsoppgaver som del av et sterkt fagmiljø, der kvalitet i løsninger og oppnådd kundeverdi står sentralt i prosjektgjennomføringen.

Som ansatt i Norconsult vil du bli med i et internt fagnettverk for kompetanse- og erfaringsoverføring. Bærekraft er et viktig strategisk satsingsområde for Norconsult og elektrifisering basert på fornybar energi er et av de viktigste virkemidlene for å nå klimamålene og bidra til et bærekraftig samfunn.

Norconsult har en ambisjon om å være ledende når gjelder å gi råd om hvordan anleggene kan utformes, detaljeres og bygges for å være mest mulig klima- og miljøvennlige.

Nå ser vi etter deg som har erfaring og motiveres av å være en del av et sterkt fagmiljø, og som setter kvalitet og kundens behov i sentrum av ditt arbeid.

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av erfaring, faglige interesseområder og oppnådde resultater hittil i karrieren.

Aktuelle arbeidssted er Kjørbo i Sandvika, Trondheim, Steinkjer, Bergen, Egersund, eller Kristiansand.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Rådgivning og prosjektering i alle prosjektfaser.

 • Fag- og disiplinansvar i oppdrag

 • Oppfølging og inspeksjoner på anlegg

 • Kunnskaps- og erfaringsoverføring i interne og eksterne fora

For oss er det viktig at du:

 • Er sivilingeniør/M.Sc i relevant fagretning med minst 10 års erfaring og interesse for vannkraft

 • Er markeds- og kundeorientert, med et etablert nettverk i bransjen

 • Har erfaring fra arbeid med tverrfaglige vannkraftprosjekter, gjerne fra kraftselskap, entreprenør eller leverandør

 • Er kreativ og engasjert

 • Har relevante godkjenninger innen fagområdet, for eksempel NVE-godkjenning

 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø

 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Håkon Bergsodden
Avdelingsleder

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger