Seniorrådgiver - økonomistyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Synes du det høres spennende ut å jobbe med budsjett, økonomistyring og økonomisk analyse? Statens vegvesen har en investeringsportefølje med en årlig omsetning på om lag 20 mrd. kr, og har et viktig samfunnsoppdrag.  Vi ser etter deg som har lyst til å jobbe med statsbudsjettet, budsjett, økonomistyring og økonomiske analyser og som liker å oppnå resultater gjennom samarbeid med andre. Du vil få oppgaver som i hovedsak er knyttet til arbeidet med budsjett og økonomistyring av investeringsporteføljen til hele etaten.

Du blir en del av et trivelig arbeidsmiljø med dyktige og erfarne kollegaer. Vi har hovedansvar for å utarbeide innspill til budsjettproposisjoner, samt å styre, overvåke og analysere den økonomiske utviklingen til Statens vegvesen. Du vil trives hos oss dersom du motiveres av å jobbe i et til tider hektisk miljø på en samfunnsengasjert arbeidsplass. Vi er 18 medarbeidere med kontorsted i Oslo.

Stillingen er plassert i Økonomi og virksomhetsstyring, i enhet for økonomi. Økonomi har ansvar for budsjettet og økonomistyringen i Statens vegvesen, styring av prosjekt- og investeringsporteføljen, utarbeidelse av grunnlag til statsbudsjettet og budsjettproposisjonene og økonomiforvaltning og regnskapsavleggelsen i Statens vegvesen.

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • Utarbeide innspill til statsbudsjettet og budsjettproposisjonene
 • Budsjett og økonomistyring av investeringsporteføljen
 • Videreutvikle etatens porteføljestyring
 • Rapportering og økonomioppfølging
 • Flerårige budsjettplaner knyttet til Nasjonal transportplan og etatens gjennomføringsplan
 • Økonomiske analyser og utredninger

Kvalifikasjonskrav

Du har høyere økonomisk utdanning på mastergradsnivå og gjerne som sivil-/samfunnsøkonom. Solid og relevant erfaring fra arbeid med budsjett, økonomistyring og økonomiske analyser er påkrevd, og du må ha god kunnskap om offentlig forvaltning og økonomiregelverket i staten. God teknologisk forståelse og erfaring med bruk av excel og gjerne Power BI er en fordel. Det er viktig for oss at du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ser etter deg som er

 • selvstendig og i stand til å sikre fremdrift på oppgavene dine på egenhånd, samtidig som du forstår når du må involvere andre
 • god til å samarbeide og bygge relasjoner, og spille andre gode
 • kvalitetsbevisst, kombinert med en stor respekt for tidsfrister
 • god på detaljer uten at det går på bekostning av helhetsblikket
 • faglig engasjert og viser engasjement for økt kunnskap om og utvikling av økonomiområdet

Vi tilbyr:

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i moderne lokaler på Brynseng i Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Din kompetanse er avgjørende, og stillingen er innplassert som seniorrådgiver.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

For mer informasjon om stillingen

Kontakt fagdirektør Anne Hege Kase på tlf. 952 53 174, anne.kase@vegvesen.no eller seniorrådgiver Even Mortensen på tlf. 915 66 164.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 22.05.2022. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Anne Hege Kase
Fagdirektør
E-postadresse: anne.kase@vegvesen.no
Mobil: 952 53 174
Even Mortensen
Seniorrådgiver
Mobil: 915 66 164

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger