Seniorrådgiver økonomi- og prosjektstyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe i Bane NOR sin største divisjon med økonomi- og prosjektstyring?

Infrastrukturdivisjonen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur. Budsjettet for divisjonen i 2019 er på om lag 7 mrd.kr.

Vår seksjon for økonomi-, prosjekt- og virksomhetsstyring består av fem personer. Vi ser etter deg som har erfaring fra økonomi- og prosjektstyring. Du jobber systematisk, selvstendig og kan se helheten så vel som detaljene.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomi og prosjektstyring
 • Eier og porteføljestyring av divisjonens utbyggingsprosjekter
 • Virksomhetsstyring
 • Budsjettering
 • Utarbeide analyser og beslutningsgrunnlag
 • Følge opp bruk av verktøy som Agresso, ISY, PrimaVera
 • Overordnet oppfølging for å sikre at retningslinjer for økonomistyring og prosjektstyring følges i divisjonen
 • Utviklingsarbeid i divisjonen og i Bane NOR
 • Rapportering
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor-/mastergrad innenfor økonomi
 • Erfaring innen økonomi og prosjektstyring vil bli vektlagt
 • Kjennskap til prosjektmetodikk og eierstyring er ønskelig
 • Erfaring med regnskapssystemer som for eksempel Agresso vil bli vektlagt
 • Gode egenskaper innen diverse dataprogram som Excel samt prosjektstyringsverktøy vil bli vektlagt
 • Sterke analytiske evner
 • Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner på norsk er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og strukturert
 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevne
 • Selvstendig og samtidig evne til å samarbeide på tvers av faggrupper
 • Evne å sette detaljer sammen til en helhet
 • Du identifiserer deg med Bane NOR sine verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø
 • P.t personalbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Inger Valerio
Seksjonssjef
Telefonnummer: 995 50 535
Martin Raths
Seniorrådgiver økonomi
Telefonnummer: 944 25 152

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon