Seniorrådgiver Microsoft - Seksjon IKT- Sykehuspartner og prosjektområde

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Oslo universitetssykehus er det omkring 19.000 klienter fordelt med ulike image, arbeidsflater og operativsystem. Sykehuset står foran et stort digitalt løft når vi nå skal oppgradere til Windows 10, og i den forbindelse søker vi en innovativ og teknisk seniorrådgiver. 

Du vil som tjenesteansvarlig for arbeidsflater bli hovedansvarlig for at sykehusets behov for forskjellige arbeidsflater blir ivaretatt, og ikke minst sikre at de blir utviklet over tid.

Hos oss vil du få en unik mulighet for å være med å forme framtidens helsetjeneste og du vil få anledning til jobbe med kritisk infrastruktur av nasjonal betydning. Du vil inngå i et tema med høyt kompetente og motiverte medarbeidere. Du vil ha en variert og innholdsrik arbeidsdag samtidig som du vil få stor påvirkningskraft på valg av teknologier, løsninger og arbeidsmetoder. I første omgang vil du være sentral i oppgradering til Windows 10-prosjektet, og sikre at klientplattformen og mobile enheter understøtter sykehusets funksjonelle og sikkerhetsmessige behov.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet sykehusets IKT-avdeling som består av ca. 40 ansatte og omsetter for nesten 1,2 milliarder kroner.

Stillingen er nyopprettet og du vil få mulighet til å forme rollen. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk rådgiver ved å sikre tidlig involvering i design og planlegging av nye klientrelaterte initiativer, og da særlig for oppdateringen til Windows 10. Herunder analyse av sykehusets behov og konkretisering av disse.
 • Utarbeide og bistå i arbeidet med kravspesifikasjon, arkitekturbeskrivelser, løsningsdesign og Risiko- og Sårbarhetsanalyser (ROS), samt annen teknisk dokumentasjon og driftsdokumentasjon.
 • Bidra til effektivisering og digitalisering av våre tjenester utad mot sluttbruker.
 • Identifisere behov og kartlegge eksisterende tekniske løsninger.
 • Bistå i implementasjon av løsninger/tjenester.
 • Lede og koordinere test av løsninger og applikasjoner.
 • Hendelseshåndtering og feilsøking.
 • Ha den løpende oppfølgingen mot vår tjenesteleverandør Sykehuspartner og eventuelle underleverandører.
 • Dokumentere prosjekter i tråd med Helse Sør-Øst sin prosjektmetodikk og systemer.

Kvalifikasjoner

 • Relevant it-utdanning og min. 3 års relevant erfaring - fortrinnsvis fra en større, kompleks teknologiorganisasjon. Det er ønskelig med kjennskap til OUS og/ eller Sykehuspartner.
 • Svært god teknisk kunnskap om Microsoft klientoperativsystemer
 • Kunnskap om sluttbrukerutstyr, klientOS, mobile enheter, applikasjoner og løsninger.
 • Kunnskap om IKT-infrastruktur.
 • Kunnskap om Active Directory og klient håndteringsverktøy som for eksempel SCCM.
 • Kunnskap om terminalservermiljø (f.eks. Citrix XenApp & XenDesktop).
 • Kjennskap til applikasjonsleveranser og sikkerhetsmodeller.
 • Kunnskap om Windows server 2008/2012/2016
 • Kunnskap om integrasjon av tjenester, forståelse for it-arkitektur og kjennskap til skytjenester og autentiseringstjenester.
 • Forstår og har erfaring med risikobildet i teknisk infrastruktur og har kjennskap gjennomføring av risikovurderinger.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk - du må kunne utarbeide designdokumenter, risikovurderinger og formidle din kunnskap til brukere.

Utdanning

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Egenskaper

 • Ha et bevisst forhold og interesse for ny teknologi og trender i markedet, og ha selvstendig evne til kontinuerlig å oppdatere seg innen relevante fagområder.
 • Fleksibilitet i forhold til nye oppgaver.
 • Selvstendig, selvgående, strukturert og evne til å takle mange arbeidsoppgaver og varierte utfordringer.
 • Handlingsorientert med høy gjennomføringsevne.
 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og må trives å jobbe i et tverrfaglig miljø på tvers av avdeling, klinikk og fagområder.
 • Omgjengelig, læringsvillig og ydmyk til å tilegne seg kompetanse rundt ukjente fagområder.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En spennende stilling i et meget kompetent teknologisk miljø. Du vil være med på å påvirke hvordan sykehuset tilbyr sine tjenester til våre pasienter, og ikke minst hvordan våre ansatte får en effektiv IKT hverdag.

Kontaktpersoner

Torkel Thune
Seksjonsleder
Telefonnummer: 468 37 631

Hvem er Oslo universitetssykehus HF?

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. 

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.