Seniorrådgiver – metodekoordinator for smidig systemutvikling - Innovasjon og utvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bli med i et av Nord-Norges største utviklingsmiljø!

Stillingen er plassert i avdeling Innovasjon og Utvikling. Avdelingen har hovedansvaret for koordinering av virksomhetens innovasjonsarbeid, metodikk og arkitekturstyring, utvikling av nye IT-løsninger, samt drift og forvaltning av disse.

 

Vi har et av de mest spennende utviklingsprosjektene i offentlig sektor. Prosjektet innebærer at alle egne IT-løsninger knyttet til våre registre skal fornyes slik at vi får moderne funksjonalitet og fremtidsrettet arkitektur. Prosjektet har en tidsramme på 5-6 år og budsjett på over 1 milliard NOK. De nye IT-løsningene designes etter moderne prinsipper. Vi bruker teknologi slik som microservices, OpenShift, Docker og Kubernetes. Løsningene utvikles i Java og vi bruker rammeverk som Spring Boot, Hibernate og Angular.

Vi er godt i gang med å videreutvikle metodikk og støtte for utviklingsprosessene, hvor vi baserer oss på smidig utvikling og ITPP som rammeverk. Vår nye metodeansvarlig vil få hovedansvaret med å utvikle og foredle metodikk relatert til systemutviklingsprosessene.

 

Arbeidsoppgaver

 • analysere og utforme overordnet design og policy. Utviklingsmetodikken skal utformes og struktureres i henhold til anerkjente rammeverk som f.eks.: ITPP, ITIL, TOGAF, Cobit, CMMI
 • analysere, videreutvikle og forvalte alle prosesser i systemutviklingsløpet
 • beskrive, modellere, videreutvikle og forvalte ansvarsfordelinger og grensesnitt mellom virksomhet og teknologi
 • beskrive, analysere og modellere styringsmekanismer for alle interessenter i systemutviklingen
 • delta i vurdering av verktøystøtte i systemutviklingsprosessen
 • evaluere og implementere informasjonssikkerhet i systemutviklingsprosessene.

 

Kvalifikasjoner

 • 5 års utdanning fra universitet eller høyskole, helst innen informatikk, men andre studieretninger kan også være relevante. Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • må ha erfaring innenfor metodikk og analyse
 • bør ha erfaring fra smidig systemutvikling
 • bør ha erfaring fra prosjekt, drift og forvaltning av IT systemer
 • bør ha kjennskap til standarder og rammeverk

 

Personlige egenskaper

 • det er viktig at du har gode analytiske evner for raskt å kunne sette deg inn i nye problemstillinger
 • du må ha god evne til å videreformidle kunnskap, samt kunne kommunisere klart på norsk med både ledelse, faglig- og teknisk personell
 • du må ha gode samarbeidsevner for å finne fram til de gode løsningene i samarbeid med virksomhet og teknologi

 

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Gode flyforbindelser gjør det enkelt å reise til og fra Brønnøysund, som er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten mange muligheter.

Stillingen er fast og lønnet som seniorrådgiver med årslønn fra kr 512 700 – 838 300 pr år, avhengig av utdannelse og kvalifikasjoner. Er du spesielt kvalifisert, kan vi vurdere høyere lønn. Det blir trukket 2 prosent innskudd til Statens Pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder.

 

En arbeidsplass med stort mangfold
Som IA-etat (Inkluderende Arbeidsliv) er vi opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemning, kulturell eller etnisk bakgrunn.

For å bli vurdert som søker må du legge ved CV og vitnemål/attester ved den elektroniske søknaden.

Kontaktpersoner

Gro Reinertsen
Rådgiver Mercuri
Telefonnummer: 975 59 058
Kjell-Arne Strøm Hansen
Underdirektør
Telefonnummer: (+47) 482 55 332
Ole Petter Bratteberg
Rådgiver Mercuri
Telefonnummer: 975 59 036

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge. Vi legger sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkningen, noe som legger grunnlag for økt verdiskapning nasjonalt. Mer om oss på brreg.no og altinn.no