Seniorrådgiver kontraktsmaler og håndbøker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen ble opprettet 01.01.2020. Denne divisjonen har ansvar for planlegging og bygging av de større vegprosjektene til Statens vegvesen.

Kontrakt og marked søker nå etter to tekniske seniorrådgivere som vil være med å utvikle etaten til en fremtidsrettet byggherre, med fokus på utvikling og merverdi.

Kontorsted er fortrinnsvis Bergen, andre lokasjoner kan vurderes.

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kontrakt og marked på Utbygging skal sikre merverdi i prosjektene gjennom vår kompetanse og har ansvar for blant annet:

 • rådgivning innenfor fagområdene prosjektstyring, anskaffelser, kontraktsoppfølging, HMS,
 • lønns- og arbeidsvilkår og klima.
 • håndbøker, veiledere, kontraktsmaler og relevante kvalitetssikringsprosesser.
 • Kurs og opplæring, inkludert prosjektskolen og planleggerstudiet
 • Koordinere prosessledere for kalkulasjoner av nye prosjekter
 • Prosessledelse for samhandling
 • Koordinering og rådgivning av KGV/KAV
 • markedskontakt, -utvikling og -analyser

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter kandidater som trives i et hektisk og utviklende miljø og som kan bidra sterkt i en eller flere av følgende oppgaver:

 • ansvar for utvikling av kontraktsmaler, håndbøker og veiledninger
 • rådgi prosjektene i bruk av NS8405, NS 8406 og NS8407
 • ansvar for relevante prosesser i kvalitetssystemet
 • kursing og opplæring
 • bidra i arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og tilbudsvurdering for entrepriser og/eller rådgiverkontrakter
 • rådgi prosjektene i kontraktsgjennomføringen
 • rådgi prosjektene i konflikthåndteringer

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-års utdanning fra universitet eller høyskole
 • God kunnskap innen forvaltning og myndighetsutøvelse
 • God skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne
 • Førerkort klasse B
 • Minimum 2 års relevant erfaring
 • Søker må ha erfaring fra arbeidet med entreprisekontrakter

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, trenger vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

Det vil bli vektlagt at du:

 • har erfaring med gjennomføring eller rådgivning av kontrakter med bruk av ulike kontraktsformer som utførelsesentreprise, totalentreprise
 • har erfaring med gjennomføring eller rådgivning av kontrakter med bruk samspillskontrakter eller Best Value Procurement
 • har erfaring med forhandlinger i offentlige anskaffelser
 • har erfaring med kontraktsstandardene NS8401, NS8402, NS8405 og NS8407
 • er fortrolig med og kan jobbe effektivt med digitale verktøy
 • er god på samarbeid i tverrfaglige miljø, men har samtidig evne til å jobbe selvstendig
 • er faglig sterk, har høy arbeidskapasitet og er kundefokusert
 • er løsningsorientert og evner å definere handlingsrom, samtidig som du er tydelig på rammevilkår

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med

Fungerende avdelingsdirektør Kontrakt og marked Bente Johnsen Aase på mobil 95099596.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Bente Johnsen Aase
Fungerende avdelingsdirektør Kontrakt og marked
Mobil: 950 99 596

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger