Seniorrådgiver kontinuerlig forbedring

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg skal i årene som kommer ha et særlig fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom en omfattende satsning på bruk av LEAN-metodikk. Vårt interne 'Flyt-program' har en ambisiøs handlingsplan og har kontinuerlig forbedring høyt på agendaen.

Vi søker nå etter en seniorrådgiver med særlig ansvar for videreutviklingen av 'FLYT-programmet'. Vi ser etter deg som ønsker å være med på å skape en felles kultur for kontinuerlig forbedring i Forsvarsbygg. Du trives med å fasilitere prosesser og jobbe strukturert og målrettet med arbeidsoppgaver som har stor strategisk prioritet i organisasjonen. Du vil støtte ledere ute i avdelingene med å gjennomføre forbedringsarbeid innenfor viktige kjerneprosesser. Vi ser etter deg som har de rette egenskapene til å fasilitere workshops og involvere medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen. Er du i tillegg i stand til skape forståelse og engasjement rundt effektivisering og kontinuerlig forbedring, ønsker vi å bli bedre kjent med deg.

En del reisevirksomhet må påregnes. 

Du vil bli en del av det sentrale Flyt-teamet i Forsvarsbygg, i HR-seksjonen og vil rapportere til HR-leder. HR består i dag av 31 medarbeidere, fordelt mellom Oslo og Harstad. Forsvarsbygg ligger under vilkårene i Offentlighetsloven – jamfør særlig Offentlighetsloven § 25. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Ha et særlig ansvar for gjennomføring og videreutvikling av 'Flyt-programmet' 
 • Være en god fasilitator som gjennomfører workshops og involverer medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen.
 • Støtte lederne i avdelingene med forbedringsarbeid, gjennom planlegging, gjennomføring og etterarbeid i prosjektene våre
 • Bidra til å skape en kultur for kontinuerlig forbedring i organisasjonen   
 • Bidra til å synliggjøre effekter og gevinster av forbedringsarbeid
 • Planlegge og gjennomføre opplæring/kurs på alle nivåer i organisasjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå
 • Relevant erfaring med fasilitering av workshops/prosesser
 • Ønskelig med relevant erfaring innen effektiviseringsarbeid og gjerne LEAN
 • Sikkerhetsklarering for nivå KONFIDENSIELL må gjennomføres ved ansettelse    

Personlige egenskaper

 • Er god til å kommunisere, formidle og engasjere andre 
 • Er strukturert og analytisk
 • Samarbeider godt med andre 
 • Har høy gjennomføringsevne
 • Er selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 640 200 til kr. 813 400) (lønnstrinn 70 til 80). Endelig lønnsplassering vil bli gjort etter en vurdering av kvalifikasjoner. 
 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidssted sentralt i Oslo 
 • Treningsmuligheter 
 • Gode utviklings- og videreutdanningsmuligheter 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner

Marius Thomassen
Seksjonssjef HR
Telefonnummer: +47 412 64 522
Peder Lund
Prosjektanalytiker
E-postadresse: peder.lund@capus.no
Telefonnummer: 977 35 088

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger