Seniorrådgiver – kommersialisering og knoppskyting fra forsvarsteknologi til sivile formål

Vi søker en mulighetsorientert og initiativrik medarbeider som har erfaring, initiativ og motivasjon for å jobbe med oppgaver knyttet til kommersialisering og knoppskyting fra FFI.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen har et eget mål om å øke knoppskytingen fra FFIs forsking til sivile formål for å bidra til at teknologi og kunnskap utviklet for Forsvaret kommer det sivile samfunnet til nytte. Stillingen er nyopprettet og skal særlig bidra til kommersialisering og anvendelser av FFIs forskning til som kan styrke samfunnets sikkerhet og bidra til nasjonal næringsutvikling.

Arbeidsoppgaver er å

 • støtte forskere på FFI med idéutvikling og vurdering av potensial for kommersialisering fra forskningen.
 • være FFIs rådgiver på forretningsutvikling og anvendelser av nye teknologier, spesielt for sivile formål.
 • ha kunnskap og nettverk innenfor det sivile virkemiddelapparatet og gi råd om relevante finansieringskilder og utforming av søknader fra forskningsmiljøene på FFI.
 • samarbeide med TTOer (Technology Transfer Offices) i Norge for finansiering og selskapsetablering og utvikling.
 • være rådgiver og støtte prosesser for selskapsetablering fra FFI.
 • være rådgiver for lisensiering og patentering i forbindelse med overføring av immaterielle rettigheter til etablerte industriaktører.

Nødvendige kvalifikasjoner er

 • relevant utdanning, med gode resultater, på masternivå.
 • god teknologiforståelse.
 • erfaring med kommersialiseringsprosjekter.
 • erfaring med prosjektarbeid, eventuelt ledelse.
 • minst 4-5 års arbeidserfaring fra tilsvarende arbeidsfelt.

Vi søker en initiativrik, strukturert og løsningsorientert medarbeider, gjerne med erfaring fra næringslivet eller det offentlige virkemiddelapparatet. Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Lønnsplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene får du hos forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk tlf. 63 80 72 06 / 90 71 59 70 eller forskningssjef Nils Størkersen tlf. 63 80 75 05 / 913 47 839.

Les gjerne Hvordan har lille Norge klart å ta markedsandeler i noen av verdens mest proteksjonistiske forsvarsmarkeder?

Send søknad merket med ref.nr. 2018/00949, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 27. mai 2018.

Kontaktpersoner

Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger