Seniorrådgiver kollektivplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi er på utkikk etter personer som har kompetanse innen fremtidsrettet bytransport- og kollektivplanlegging!

Norconsult satser betydelig innen mobilitet og fremtidens transport, og vi arbeider med flere pågående oppdrag knyttet til hvordan vi kan bli bedre på å løse de komplekse spørsmålene knyttet til blant annet den raske teknologiske utviklingen i samfunnet, usikkerhetene knyttet til de langsiktige effektene av den pågående pandemien, samt hvordan vi skal kunne håndtere klima- og miljøutfordringene.

Som rådgiver inne bytransport og kollektivplanlegging vil du bidra til å svare på mange av de nevnte utfordringene. Dette omfatter blant annet arbeid med strategiske kollektivplaner, ruteplanlegging, fysiske tiltak, konseptvalgutredninger og fremkommelighetstiltak.

I faggruppen Mobilitet og samfunn jobber vi med forflytning av mennesker og varer på en bærekraftig, effektiv, trafikksikker og samfunnsøkonomisk lønnsom måte.

I arbeidet med å utvikle bedre mobilitet i form av fremtidsrettede transportløsninger som vil bidra til økt nytte for samfunnet, analyserer vi forflytning av både varer og mennesker. Mobiliteten påvirkes i stor grad av drivere i samfunnet, som for eksempel teknologisk og økonomisk utvikling, politiske føringer og atferd og preferanser blant transportører og individer. Disse driverne er viktige for mobiliteten i morgendagens samfunn. Å utforske mulighetsrommet for fremtidig mobilitet, er en viktig del av den satsingen vi gjør i Norconsult i arbeidet med mobilitet.

Mobilitet og samfunn er en del av Planavdelingen på divisjon Plan, Arkitektur og landskap som består av ingeniører, samfunnsvitere, arkitekter og planleggere med ulik fagbakgrunn. Faggruppen Mobilitet og samfunn er tilknyttet hovedkontoret.

Vi arbeider med strategiske kollektivplaner på kort og lang sikt, konseptvalgutredninger, tilrettelegging for kollektivtransport i gate- og veiprosjekter, trafikkplanlegging og fremkommelighetstiltak og planlegging av fysiske tiltak for buss, trikk og bane. Ofte er kollektivtrafikk en viktig del av mer helhetlig planlegging, og vi jobber tett opp mot andre avdelinger og faggrupper, blant annet byutvikling, gange, sykkel, gate og vei. Som kollektivplanlegger vil du få mulighet til å bidra i et bredt spekter av oppgaver – med utgangspunkt i din kompetanse og dine interesser.

Hva forventer vi av deg?

Som ansatt i Norconsult forventer vi at du har en solid faglig bakgrunn. Konkrete eksempler på ønskede kompetanseområder hvor vi ønsker å tilføre ytterligere kapasitet og kompetanse er bl.a.:

 • Overordnede utredninger om kollektivtransport, for eksempel kollektivstrategier eller konseptvalgutredninger

 • Planlegging av fysiske tiltak for kollektivtrafikk i komplekse bymiljø

 • Trafikk- og fremkommelighetsplanlegging på mer detaljert nivå

 • Ruteplanlegging, drift og vedlikehold

 • Kollektivtrafikkens rolle som en del av ny teknologi og ny mobilitet

Vi oppfordrer både deg som ønsker å jobbe med tekniske og detaljerte utfordringer, samt deg med et mer overordnet og strategisk blikk, til å søke. Vi søker i utgangspunktet etter deg som har minimum tre års relevant erfaring.

For oss er det viktig at du:

 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, og kvalitetsbevisst

 • Er strukturert og ansvarsfull

 • Er en lagspiller som fungerer godt i team

 • Har utdanning på masternivå eller høyere

 • Har god kompetanse innen trafikk og mobilitet generelt, gjerne synliggjort gjennom kurs og utdanning, samt praktisk erfaring

 • Har erfaring fra utredninger og analyser

 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Hvorfor bygge en karriere i Norconsult?

Som ansatt i Norconsult vil du få tilbud om eierskap og være en del av Norges største ansatteide selskap. Du vil få tilbudt en total kompensasjonspakke som er blant de beste i bransjen. Du kan forvente å arbeide i et selskap som satser på digitalisering og bærekraft og som ønsker at akkurat du også engasjerer deg i dette. Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger er viktig for oss.

Vi har en kultur basert på kompetansedeling og du kan forvente at dine kolleger vil ta seg tid til å hjelpe, det samme forventes av deg. Vi samarbeider tett i team på tvers av geografi og organisatoriske enheter - både i tilbuds- og prosjektfaser. Vi har ambisiøse og kunnskapsrike kollegaer med et sterkt fokus på å utvikle felles metoder, retningslinjer og best-practice innenfor fagfeltet gjennom diskusjoner rundt faglige problemstillinger. Vi kan garantere interessante samtaler ved kaffemaskinen (og Teams)!

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter. Vi vektlegger at ansatte kan utvikle seg innenfor ulike retninger, for eksempel innen fag, marked eller oppdrag.

Norconsults hovedkontor er lokalisert rett ved stasjonen i Sandvika samt i helt nye lokaler sentralt i Oslo sentrum. I tillegg har vi fagmiljøer innen transport og mobilitet som sitter spredt rundt i landet.

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsults hovedkontor er lokalisert rett ved stasjonen i Sandvika, samt i helt nye lokaler sentralt i Oslo sentrum. I tillegg har vi fagmiljøer innen IT, transport og mobilitet som sitter spredt rundt i landet. Vi vil være fleksible med hensyn til kandidaters ønsker om kontorlokalisering.

Kontaktpersoner

Ivar Kufås
Telefonnummer: +47 450 31 544
Linda Alfheim
Gruppeleder
Telefonnummer: 45401743

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger