Seniorrådgiver - klientdrift og sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er tilknyttet avdeling Klientplattform som består av 10 ansatte som jobber med blant annet drift, forvaltning og utvikling av klientplattformen.

Avdeling Klientplattform søker en innovativ og fremtidsrettet rådgiver med bakgrunn fra store IT-driftsmiljøer. Hos oss vil du få en unik mulighet for å være med på å forme framtidens driftskonsepter og du vil få anledning til  jobbe med kritisk infrastruktur av nasjonal betydning. Teamet du vil inngå i består av kompetente og høyt motiverte medarbeidere. Du vil ha en variert og innholdsrik arbeidsdag samtidig som du vil få stor påvirkningskraft på valg av teknologier, løsninger og arbeidsmetoder. Sentrale fokusområder omfatter en effektiv og sikker drift av klientplattformen og mobile enheter med tilhørende områder som automatisering, sikkerhet, plattformvalg og arkitektur.

Vi står foran et stort digitalt løft og søker deg som tenker nytt og ikke er redd for å tenke utenfor boksen.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Klientplattform som har ansvar for å drifte og vedlikeholde klientplattformen samt utøve brukerstøtte for om lag 2500 brukere. Avdelingen tilhører enheten "Felles IT-tjenester" i IKT-divisjonen som har ansvar for utvikling, forvaltning og drift av IT-tjenester som er felles for hele Statnett.

IKT-divisjonen drifter, vedlikeholder og utvikler systemer som overvåker og styrer kraftnettet, systemdriften og markedsløsninger. Divisjon IKT inkluderer også datterselskapet Elhub AS.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ivareta Windows klientplattformen og sørge for videreutvikling av denne med spesielt fokus på sikkerhet
 • Ansvarlig for håndtering av sikkerhetshendelser og følge opp eventuelle avvik
 • Deltakelse i prosjekter for å ivareta sikkerhet
 • Analyse av forretningensbehov rundt IT arkitektur og løsninger – deretter bistå med konkretisering og kvalitetssikring av disse
 • Bidra til effektivisering og digitalisering av våre tjenester utad mot sluttbruker
 • Analytisk, med et strategisk og helhetlig perspektiv på muligheter og løsninger
 • Videreutvikle løsningene og rutinene for egne ansvarsområder
 • Ha den løpende oppfølgingen mot leverandører av support- og vedlikeholdsavtaler

I denne stillingen får du anledning til å jobbe med spennende og viktige prosjekter i tett samarbeid med andre fagavdelinger. For den rette kandidaten så vil det være gode muligheter til å bidra til å forme stillingen.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker at du har tyngre kompetanse på Windows Klient, og at du har meget god teknisk forståelse med hensyn til infrastruktur. Du bør dessuten ha forståelse for hva som driver forretningen og være analytisk med evne til å se helheten.

 • Relevant høyere utdanning innen informasjonsteknologi, minimum på bachelornivå
 • Fordel med kjennskap til scriptspråk slik som Powershell
 • Må ha bred forståelse av IKT teknologi og anvende dette i prosjekter, anskaffelser, strategi og kravspesifikasjonsarbeid
 • Bidra til å videreutvikle og kvalitetssikre våre prosesser og rutiner slik at disse kan dokumenteres og deles med andre
 • Gode presentasjonsevner
 • Fordel med erfaring fra Office365 suiten og Azure AD
 • Fordel med erfaring fra og/eller interesse for automatiseringsløsninger (RPA, chatbots mm.)
 • Lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse og kandidater med mindre erfaring vil også bli vurdert

Den som tilsettes vil også få en koordinerende rolle på tvers av flere systemer. Gjennomføring av mindre prosjekter som teknisk leveranseleder og/eller deltakelse i prosjekter.

Personlige egenskaper:

Som seniorrådgiver er du en viktig brobygger mellom forretning og IT. Derfor er det viktig at du evner å skape tillit og rom for gode diskusjoner. Som person er du mer enn gjennomsnittlig interessert i teknologi og ser hvordan dette kan bidra til verdiskaping. Du ser for deg en rolle der du er en viktig bidragsyter til både fagmiljøet og resten av Statnett. Deltakelse i interne arbeids- og vaktordninger må påregnes.

 • Høy grad av serviceinnstilling
 • Er nysgjerrig og ønsker faglige utfordringer
 • Løsningsorientert og evne til å tenke nytt
 • Du trives med å bidra til kunnskapsdeling og arbeider aktivt for å nå fastsatte mål
 • Strukturert og ryddig
 • Du trives med å løse komplekse problemer
 • Du er vant med oppgaver som kapasitetsplanlegging og statusrapportering på egne ansvarsområder

Vi ønsker deg som vektlegger fleksibilitet, langsiktighet og høy servicegrad ovenfor resten av virksomheten og som bidrar aktivt til utvikling og anvendelse av helhetlige løsninger i Statnett.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Sonia Bhutta på tlf 91 68 72 51.   For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger