Seniorrådgiver internkontroll og risikostyring

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbyggs avdeling prosjekt og avhending søker nå rådgiver innen internkontroll og risikostyring til å bistå avdelingsdirektør i strategisk og operativt arbeid for å planlegge, gjennomføre og følge opp risikostyring og intern kontroll i tråd med Forsvarsbyggs overordnede føringer.

Stillingen rapporterer til stabssjef.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre avdelingens internkontrollvirksomhet
 • Utarbeide og følge opp avdelingens internkontrollplan
 • Tilrettelegge systemer, prosesser og rutiner knyttet til internkontroll i avdelingen
 • Tilrettelegging for god risikostyring i avdelingen
 • Kontrollere prosesser og rutiner som sikrer forsvarlig forvaltning og overholdelse av Forsvarsbyggs etiske retningslinjer
 • Gjennomføre tilsyn og internkontrollrevisjoner i avdelingen
 • Sikre ivaretakelse av Forsvarsbyggs instruks for internkontroll og risikostyring i avdelingen
 • Lede effektivisering og forbedringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Lengre erfaring innen fagområdet
 • God kjennskap til COSO modellen eller tilsvarende rammeverk
 • Relevant sertifisering som internrevisor
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Initiativ- og gjennomføringsevne
 • Analytisk

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 670 900 kr. 848 800. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Sommer og vintertid
 • Utfordrende jobb i en dynamisk organisasjon
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Ivan Fjeldheim-Pettersen
Telefonnummer: (+47) 97524802

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger