Seniorrådgiver internkontroll og risikostyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbyggs avdeling prosjekt og avhending søker nå rådgiver innen internkontroll og risikostyring til å bistå avdelingsdirektør i strategisk og operativt arbeid for å planlegge, gjennomføre og følge opp risikostyring og intern kontroll i tråd med Forsvarsbyggs overordnede føringer.

Stillingen rapporterer til stabssjef.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre avdelingens internkontrollvirksomhet
 • Utarbeide og følge opp avdelingens internkontrollplan
 • Tilrettelegge systemer, prosesser og rutiner knyttet til internkontroll i avdelingen
 • Tilrettelegging for god risikostyring i avdelingen
 • Kontrollere prosesser og rutiner som sikrer forsvarlig forvaltning og overholdelse av Forsvarsbyggs etiske retningslinjer
 • Gjennomføre tilsyn og internkontrollrevisjoner i avdelingen
 • Sikre ivaretakelse av Forsvarsbyggs instruks for internkontroll og risikostyring i avdelingen
 • Lede effektivisering og forbedringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Lengre erfaring innen fagområdet
 • God kjennskap til COSO modellen eller tilsvarende rammeverk
 • Relevant sertifisering som internrevisor
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Initiativ- og gjennomføringsevne
 • Analytisk

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 670 900 kr. 848 800. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Sommer og vintertid
 • Utfordrende jobb i en dynamisk organisasjon
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Ivan Fjeldheim-Pettersen
Telefonnummer: (+47) 97524802

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger