Seniorrådgiver Informasjonssystemsikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Jobb med verden!

Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Om stillingen

Utenriksdepartementets IKT seksjon har ansvar for å drifte IKT løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. Seksjonen drifter også IKT løsningene for Norad. Totalt har seksjonen ansvar for ca 3.500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden. Seksjonen har selv totalansvar for drift av ugradert nett og infrastruktur, men leverer også tjenester for andre norske offentlige virksomheter gjennom sitt nett. Vi har en spennende infrastruktur med moderne og fremtidsrettede løsninger både i UD sine lokaler på Vika-terrassen, i Norad, ved alle utenriksstasjonene og i sky.

IKT seksjonen har 48 årsverk fordelt på tre enheter: IKT servicedesk, IKT infrastruktur, samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. IKT- Servicedesk tilbyr brukerstøtte til alle ansatte i Oslo og på utenriksstasjoner for de tjenestene som IKT-seksjonen tilbyr og har ansvar for prosessledelse for ITIL prosesser. I tillegg er seksjonens kryptoorganisasjon medarbeidere i denne enheten.  Enhet for IKT infrastruktur har ansvar for sikring, overvåking, kapasitetsplanlegging og daglig drift av UDs globale infrastruktur. Enhet for IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger har ansvar for prosjektporteføljen, tjenesteutvikling, planlegging av utrullinger, drift og den IKT messige forvaltning av UDs fagapplikasjoner.

I et fremtidig regjeringskvartal vil det bli sentralisering av fellestjenester og endringer i organisasjonen, som kan påvirke stillingens innhold.

Til enhet for IKT infrastruktur søker vi en dyktig medarbeider med ansvar for informasjonssystemsikkerhet. Nettverksporteføljen i UD er basert på utstyr fra blant annet Cisco, Checkpoint og Aruba Networks. Driftsmiljøet består av om lag 750 servere, primært på Windows plattform samt om lag 3500 klienter fordelt på lokasjoner i hele verden. Det benyttes i stor grad Microsoft-baserte løsninger både for OS, deployment, applikasjonsdistribusjon, e-post og databaser.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Delta i driften av UDs IKT-Infrastruktur, med ansvar for sikkerhetsløsninger
 • Daglig overvåking av IKT-miljøet, være informert om sikkerhetstrusler og sårbarheter
 • Feilsøking og løse saker i 3. linje innenfor fagområdet
 • Bruke og vedlikeholde systemer for å oppdage sikkerhetshendelser
 • Håndtere sikkerhetshendelser med analyse og gjenoppretting av normal drift
 • Tett samarbeid med andre operasjonssentre
 • Teknisk ressursperson og støttespiller for informasjonssikkerhetsansvarlig (CISO)
 • Eierskap til og ansvar for vedlikehold og utvikling av IKT-sikkerhetsrelaterte retningslinjer og rutiner på operativt nivå
 • Forberede teknisk underlag for risikovurderinger
 • Bidra til kompetanseheving innenfor informasjonssikkerhet
 • Delta i prosjekter med IKT-sikkerhetskompetanse og foreta sikkerhetsmessige vurderinger ved IKT-anskaffelser
 • Iverksette godkjente tiltak som hever det generelle tekniske sikkerhetsnivået
 • Hjelpe andre systemansvarlige med effektiv tilgangskontroll og rettighetsstyring
 • Deltakelse i prosjekter som utrulling/innføring av nye systemer
 • Gjennomføre og følge opp sikkerhetsrevisjoner og teknisk sikkerhetstesting
 • Bidra til å sikre stabil leveranse av våre IT-tjenester, videreutvikle og forbedre tekniske løsninger i vårt driftsmiljø, automatisering av driftsrutiner og ivareta sikkerheten i IKT-løsningene

Kvalifikasjoner

 • Bør ha utdannelse på universitets- eller høyskolenivå, relevante sertifiseringer og lang relevant erfaring kan veie opp for manglende utdannelse.
 • Må ha minimum tre års relevant arbeidserfaring med IKT-sikkerhetsarbeid
 • Må ha erfaring fra drift av sikkerhetsløsninger som antivirus, brannmur, proxy, sårbarhetscanning, IDS og threat prevention løsninger
 • Må ha sertifisering på et eller flere av fagområder (Checkpoint, Splunk, FireEye, Bluecoat, F5 BigIP)
 • Må ha god kjennskap til sikkerhetsstandarder og kjennskap til personopplysningsloven og sikkerhetsloven
 • Erfaring fra IKT-sikkerhetsarbeid fra lignende globale miljøer er en fordel
 • Erfaring fra utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon og kontinuitetsplanlegging vektlegges
 • Erfaring innen risikoanalyser og prosjektdeltakelse er en fordel
 • Generell ITIL forståelse vektlegges
 • Søker må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra sikkerhet i skymiljøer som f.eks Azure er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevne
 • Metodisk og analytisk
 • Ha evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som Seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år kr 583 900-813 400 (lønnstrinn 65-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig på tiltredelsestidspunktet.

Søkere må være norske statsborgere.

Vi tilbyr

Godt fagmiljø med høy kompetanse

Fleksible arbeidstidsordninger

Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gunstig låne- og pensjonsordning

Kontaktpersoner

Eli Kolsaker
Nestleder IKT seksjonen
E-postadresse: eli.kolsaker@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 13 39
Mobil: 901 58 732
Erlend Wilhelmsen
Rådgiver (om rekrutteringsprosessen)
Telefonnummer: 23 95 16 47
Mette Fjellså Paulsen
Leder IKT seksjonen
E-postadresse: mette.paulsen@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 12 20
Mobil: 970 87 797
Terje Ruud-Røhne
Leder IKT infrastruktur
Telefonnummer: (+47) 23 95 12 53

Hvem er Utenriksdepartementet?

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner, totalt 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet ledes av utenriksministeren.

Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.