Seniorrådgiver - informasjonssikkerhet

HR- og HMS-avdelingen

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

NTNUs HR- og HMS-avdeling har ledig en 100% fast stilling som seniorrådgiver innen informasjonssikkerhet.

NTNU styrker arbeidet med informasjonssikkerhet, og søker etter deg som er årvåken og nysgjerrig på teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk som kan påvirke NTNUs risikobilde og motstandsevne.

Arbeidssted er i Trondheim, med hele organisasjonen som nedslagsfelt.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef Helse, Miljø og Sikkerhet, og inngår i NTNUs sentrale sikkerhets- og beredskapsteam.

Arbeidsoppgaver

 • Være den sentrale drivkraften i innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Samle og koordinere det helhetlige og systematiske arbeidet med informasjonssikkerhet, og drive NTNUs interne nettverk for informasjonssikkerhet og personvern  
 • Sammenstille grunnlag for ledelsens gjennomgang og være kontaktpunkt i den interne styringsdialogen
 • Være aktiv og rådgivende i organisasjonen og i lederlinjen, og en ambassadør for arbeidet med sikkerhetskultur og opplæring
 • Være NTNUs kontaktpunkt vedrørende informasjonssikkerhet ved eksterne henvendelser og i styringsdialogen med Kunnskapsdepartementet og Unit
 • Samarbeide tett med Seksjon for digital sikkerhet, Avdeling for virksomhetsstyring og med NTNUs personvernombud, samt delta i relevante øvrige oppgaver og prosjekter i organisasjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen fagområder med hovedvekt på informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, informasjonsteknologi, jus, eller relevante organisasjon- og ledelsesfag. Erfaring og kurs- og etterutdanning innen fagområdet kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • Sikkerhetsfaglig kompetanse og god innsikt i informasjonssikkerhetsarbeid i store organisasjoner
 • God organisasjonsforståelse og evne til å forstå kontekst
 • Kunnskap om og erfaring med arbeid basert på relevante rammeverk for internkontroll og risikostyring
 • Erfaring med utredning og saksframstilling
 • Gode formulerings- og kommunikasjonsferdigheter både på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring fra ledelse av prosjektarbeid
 • Erfaring fra anvendelse av sikkerhetsloven, personopplysningsloven og standarden ISO/IEC 27001
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper 

 • Kommuniserer godt, og har god formidlingskompetanse
 • Samarbeider og bygger relasjoner på tvers av fag og enheter
 • Er selvstendig og har høy gjennomføringsevne
 • Evne til å tenke nytt og se forbedringsmuligheter
 • Er analytisk og har god helhetsforståelse

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår 

Stillingen som seniorrådgiver kode 1364 lønnes normalt fra brutto kr 552 800 - 765 100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør HR- og HMS-avdelingen, Arne Kr. Hestnes, mobil 918 97 070, e-post arne.hestnes@ntnu.no, eller rådgiver sikkerhet og beredskap, Randi Utstrand, mobil 952 46 025, e-post randi.utstrand@ntnu.no.  

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: NTNU nr. 83-19.

Søknadsfrist: 24.11.19 

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

HR- og HMS-avdelingen

HR- og HMS-avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og -forvaltning, systematisk HMS-arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Vi arbeider med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, med ledere, fagforeninger og ansatte. HR- og HMS-avdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

 

Kontaktpersoner

Arne Kr. Hestnes
avdelingsdirektør HR- og HMS-avdelingen
E-postadresse: arne.hestnes@ntnu.no
Telefonnummer: 918 97 070
Randi Utstrand
rådgiver sikkerhet og beredskap
E-postadresse: randi.utstrand@ntnu.no
Telefonnummer: 952 46 025

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.