Seniorrådgiver informasjonssikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Justis- og beredskapsdepartementet er svært viktig for samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge. Sikkerhetsseksjonen (SIK) i Samfunnssikkerhetsavdelingen er en pådriver for samfunnssikkerhet i den sivile sektoren. Seksjonen skal ivareta departementets samordningsansvar innen fagområdet forebyggende sikkerhet i de sivile sektorer, i justissektoren og i egen virksomhet. Seksjonen blir også etatsstyrer av det nye direktoratet Sivil klareringsmyndighet som er under etablering. I SIK er det ledig en fast stilling som seniorrådgiver. Ansvarsområdet omfatter informasjonssikkerhet både i egen virksomhet, underlagte etater og i resten av samfunnet. Du vil ha stor mulighet til å påvirke dette arbeidet.

Vi søker en faglig sterk, analytisk og strukturert kollega med relevant erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet og forebyggende sikkerhet etter sikkerhetsloven. Du må evne å sette deg inn i komplekse problemstillinger, med mange nasjonale og internasjonale aspekter. Samarbeid med andre vil være viktig i stillingen. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Seksjonen har i tillegg funksjoner i departementets interne sikkerhetsorganisasjon, da primært i en kravstillende - og kontrollerende rolle. Her vil du få en intern rolle som informasjonssikkerhetsleder og kryptosikkerhetsleder. I den interne rollen vil du gjennom systematisk kontroll og revisjon påse at departementet etterlever gjeldende retningslinjer og regelverk på fagområdet. Du vil bidra i risiko- og sårbarhetsanalyser og gi råd og veiledning innen både informasjonssikkerhet og forebyggende sikkerhetstjeneste generelt. I jobben vil du samarbeide og ha kontakt med ulike fagmiljøer internt, etater i sektoren og andre departementer. Oppgavene vil utføres i nært samarbeid med seksjonens øvrige ansatte og departementets sikkerhetsorganisasjon.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Du må ha

  • høyere relevant utdanning på masternivå. Dette kan fravikes der det foreligger lang og relevant erfaring, fortrinnsvis kombinert med bachelorgrad
  • dokumentert relevant erfaring med for eksempel forebyggende sikkerhetstjeneste, informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhetsarbeid, risikoanalyser og revisjoner
  • evne til å sette informasjonssikkerhet inn i en helhetlig sikkerhets- og virksomhetssammenheng på tvers av fagområder, samt evne til å tenke strategisk
  • god forståelse for teknologiens rolle i organisasjoner og hvordan teknologi kan innføres på en god måte
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Det er ønskelig at du har

  • kjennskap til, og erfaring med, gjeldende lovverk innen informasjonssikkerhet og forebyggende sikkerhetstjeneste
  • kjennskap til offentlig forvaltning
  • erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse
  • god kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter
  • sertifiseringer innen sikkerhet, kurs i relevante standarder, kjennskap om verktøy i revisjon mv.

Den som tilsettes kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk og må kunne sikkerhetsklareres for høyeste nasjonale og NATO klareringsnivå, samt autoriseres etter stillingens oppgaver.

 

Vi ønsker en kollega som viser initiativ, handlekraft og har gode samarbeidsevner. Du må være flink til å kommunisere ut over eget fagområde. Videre må du være løsnings- og fremtidsorientert. . Du må være en dyktig relasjonsbygger.

Stillingen er innplassert som seniorrådgiver og lønnes etter Statens lønnsregulativ.

Lønn: 520 000 – 743 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Mer informasjon ved avdelingsdirektør John Arne Gisnås 22 24 52 57/ 916 49 835.

Justis- og beredskapsdepartementet er en IA- bedrift, og arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

John Arne Gisnås
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 22 24 52 57
Mobil: 916 49 835

Hvem er Justis- og beredskapsdepartementet?

Justis- og beredskapsdepartementet har et ansvar for å ivareta trygghet og rettssikkerhet for befolkningen. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer info om departementet, se www.regjeringen.no.