Seniorrådgiver - IKT Virtualisering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i Forsvarsdepartementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet. Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets interne arbeidsprosesser og arbeidsformer, skal avdelingen bidra til at departementet som helhet når sine mål. I tillegg til blant annet stabs- og kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse, drift av bygningsmassen, arkiv og dokumentasjon, IKT, sikkerhet, intern økonomiforvaltning, lønn og personaladministrasjon, ivaretar avdelingen også forebyggende sikkerhet og etatsstyring av NSM.

IKT-seksjonen som har ansvar for intern IKT samt drift og utvikling av nasjonale graderte IKT-plattformer søker etter en medarbeider i fast stilling som seniorrådgiver innenfor fagområdet virtualisering og datalagring.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • Drift og vedlikehold av VMware plattform
 • Drift og utvikling av hyperkonvergert infrastruktur
 • Drift av backup- og disaster recovery-løsninger
 • Daglig drift, utvikling og implementering av redundante, høytilgjengelige løsninger gjennom bruk av virtualiseringsteknologi
 • Utarbeide kravspesifikasjon for nye løsninger
 • Bidra til optimalisering og videreutvikling av eksisterende systemer
 • Bistå med sikker drift og overvåkning av IKT-systemer
 • Feilsøking på nivå 3 og 4
 • Delta i IKTs hjemmevaktordning ved behov

Kvalifikasjoner og egenskaper 

Vi søker etter en person som har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (Bachelor/Master) eller Forsvarets tekniske skoler innenfor IKT. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 5 års erfaring med de aktuelle teknologiene nevnt i arbeidsoppgavene
 • Erfaring med design, utvikling og drift av virtuelle løsninger i større IKT-driftsmiljøer
 • Erfaring med partisjonerte systemer
 • Erfaring med automatisering og overvåking av IKT-systemer
 • Kjennskap til sikkerhetsloven
 • Det kreves bakgrunn fra IKT driftsorganisasjoner og bred driftserfaring
 • Det er ønskelig med kompetanse på tilstøtende fagområder:
 • Sertifiseringer på fagområder er ønskelig innen ITIL, VMware, HP 3PAR og HP Proliant servere.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi søker en positiv og faglig dyktig medarbeider som kan arbeide både selvstendig og i team, og som har følgende kvalifikasjoner:

 • Er strukturert, systematisk og pålitelig
 • Er løsningsorientert og fleksibel

Det er også viktig at du ønsker å stå på og kan være fleksibel i forhold til arbeidstider når det trengs.


Vi tilbyr

 • Tilsetting som seniorrådgiver med lønn kr. 615 900 - 813 400. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Arbeidssted sentralt på Akershus festning
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode muligheter for kurs og faglige oppdateringer

 Annen informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte avdelingsdirektør Ketil Isnes tlf. 90922416 eller seniorrådgiver Erik Kjenner tlf. 93055563

Den som blir tilsatt må kunne sikkerhetsklareres på CTS-nivå

Søknad og oppdatert CV med vedlegg sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her

Kontaktpersoner

Erik Kjenner
seniorrådgiver
Telefonnummer: 93 05 55 63
Ketil Isnes
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 23 09 61 92

Hvem er Forsvarsdepartementet?

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.