Seniorrådgiver i Trafikksikkerhet og Skiltplanlegging

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring og fagkunnskap i en stilling hvor du bidrar til å finne fremtidens løsninger innen planlegging og regulering av trafikk. For denne rollen trenger du mastergrad innen transportfaget, og erfaring med skiltplanlegging og/eller trafikksikkerhet. Er du vår nye seniorrådgiver? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår avdeling for Smart Mobility i Norge

Som vår nye seniorrådgiver blir du en del av Rambøll sin satsning på «Smart Mobility» med over 200 eksperter globalt, hvor ca 25 sitter i Norge. Denne satsningen har akselerert utviklingen av vårt fagområde spesielt innen digitalisering og bærekraftige løsninger. Vi utarbeider skilt- og oppmerkingsplaner for både små og store veiprosjekter, fra motorvei til bygater. I de store veiprosjektene er trafikkstyring og ITS et viktig bidrag til skiltplanleggingen. Vi utfører også trafikksikkerhetsrevisjoner av de største samferdselsprosjekter i Norge, i tillegg til trafikksikkerhetsvurderinger og -analyser på alle plannivå.

Som seniorrådgiver vil du få ansvaret for å jobbe som oppdragsleder og fagansvarlig i små og store prosjekter. I avdelingen har vi søkelys på personlig utvikling, noe vi gjør med tett individuell oppfølging. Vi samarbeider i nasjonale og internasjonale faggrupper, og arbeider systematisk med kunnskapsdeling. Det gjør at vi blir flinke til å løse utfordrende prosjektarbeid for våre kunder. Hos oss blir du del av et miljø som hele tiden søker etter nye måter å løse oppdragene på. Når vi finner slike muligheter, lager vi nye verktøy og utvikler dem i samarbeid med våre kunder, slik at vi sammen skaper Smartere Mobilitet, for samfunnet vårt.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Oppdragsledelse av mindre oppdrag
  • Fagansvarlig for skilt og/eller trafikksikkerhet i tverrfaglige samferdselsprosjekter
  • Skiltplanlegging og kvalitetssikring av skiltplaner
  • Trafikksikkerhetsvurderinger, -analyser og -planer
  • Oppfølging av juniorressurser

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Utdanning på masternivå (relevant erfaring kan oppveie for utdanningsnivå)
  • Erfaring med AutoCAD og skiltmodul i Novapoint
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

I denne rollen vil det være en fordel om du også evner å tenke tverrfaglig og se det store bildet. Vi jobber i team og det krever at du er initiativrik og trives med faglige utfordringer. Vi skal holde et høyt faglig nivå på våre tjenester, du må evne å utvikle deg og teamet du er en del av. For å lykkes i rollen må du evne å samarbeide med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kollegaer på en god måte.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

 

Velkommen til Rambøll - The Partner for Sustainable Change

Bærekraft har vært en del av Rambølls DNA helt siden selskapet ble grunnlagt 1945 med en visjon å være en rådgiver som både tar vare på mennesker og natur. Med den nye strategien «The Partner for Sustainable Change» setter vi stadig nye mål for å bli det ledende selskapet innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 14 kontorer med til sammen 1750 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet. Som første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, har Rambøll Norge blitt sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Rambøll er eid av vår egen stiftelse som sikrer at inntjening går tilbake til selskapet, samtidig som stiftelsen støtter forskning og utdanning, humanitær hjelp og våre lokalsamfunn.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 15.01.2023

Har du spørsmål? Kontakt Sindre Levinsen, avdelingsleder, 950 84 596 og Anja Marie Fagelund, seksjonsleder, 988 31 757

 

Qualifications:

Additional informations:

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger