Seniorrådgiver – forsvarsindustriell utvikling og innovasjon

Vi søker deg som har erfaring, initiativ og stor motivasjon for å jobbe med FoU, teknologi- og industriutvikling i forsvarssektoren.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 9, 2015-2016) setter ambisjonsnivået for hva vi bør ha av nasjonal kompetanse og teknologi for å ivareta våre nasjonale sikkerhetsbehov. Strategien består av flere viktige elementer, deriblant åtte teknologiske kompetanseområder definert som prioriterte satsingsområder. Forsvarsdepartementet (FD) har det overordnede ansvaret for å sikre ønsket utvikling av teknologi og industri i tråd med Forsvarets behov og ambisjonene i strategien.

1. januar ble det etablert en ny avdeling for innovasjon og industriutvikling ved FFI. Vi søker nå etter personer som skal bidra til å bygge opp avdelingen for å fremme innovasjons- og kommersialiseringsevnen ved FFI, samt bidra til å realisere ambisjonene i Stortingsmelding 9.

Oppgavene spenner fra rådgivning og beslutningsstøtte i utvikling av strategier og virkemidler, til gjennomføring av implementerings- og oppfølgingstiltak. Dette innebærer samarbeid med sentrale beslutningstakere i forsvarssektoren, operative miljøer i Forsvaret, og kontakt med industriaktører. Det vil også være utstrakt internasjonalt samarbeid for å posisjonere norsk industri i internasjonale markeder. En del reisevirksomhet må påregnes.

Det kan være aktuelt med leder- og personalansvar noe fram i tid.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Jobbe strategisk i grensesnittet mellom nasjonal industri, brukere i Forsvaret og forskningsmiljøene på FFI for å fremme innovasjon og kommersialisering fra forskning.
  • Støtte FD i å utvikle virkemidler som fremmer teknologiutvikling og industriutvikling for å realisere ambisjonene i Stortingsmelding 9.
  • Fremme internasjonalt materiell- og industrisamarbeid sammen med FD.
  • Støtte etableringen av nye samarbeidsprosjekter mellom miljøer i Forsvaret, forskningsmiljøer og industriaktører for å ta frem løsninger som svarer på operative behov.

Du må ha relevant utdanning fra universitet og høyskole, og lengre erfaring fra tilsvarende oppgaver. Til denne stillingen søker vi en selvstendig medarbeider med strategiske og analytiske evner.

Stillingen er svært utadrettet og krever utstrakt samarbeid med et bredt spekter av aktører nasjonalt og internasjonalt – derfor må du ha evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner, og ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Kjennskap til forsvarssektoren eller forsvarsindustrien er en fordel, men ikke et absolutt krav. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.

Aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene. Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Lønnsplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk tlf. 63 80 72 06 / 90 71 59 70, eller forskningssjef Nils Størkersen tlf. 63 80 75 05 / 913 47 839.

Les gjerne Hvordan har lille Norge klart å ta markedsandeler i noen av verdens mest proteksjonistiske forsvarsmarkeder?

Send søknad merket ref. 2018/00968, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 27. mai 2018.

Kontaktpersoner

Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger