Seniorrådgiver fornybar energi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viaks hovedkontor er i Sandvika. Her har vi et tverrfaglig planleggings- og prosjekteringsmiljø med 200 faglig dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har spennende og varierte oppdrag innenfor energi, miljø og klima, og kontorlokaler i et nyrenovert plussenergibygg – Powerhouse Kjørbo. Energi og miljø-avdelingen består i dag av 27 medarbeidere hvorav 20 medarbeidere sitter i Sandvika. De øvrige 7 er i Trondheim. 

Mange av våre oppdrag retter seg mot bygg, eller grupper av bygg og utbyggingsområder med store miljøambisjoner. I tillegg til høy energieffektivitet og miljøvennlig materialbruk ønsker mange egen produksjon av elektrisitet og varme/kjøling. I praksis betyr dette ofte energiforsyningsløsninger som omfatter solenergi, energibrønner og varmepumper. Interessen for energilagring og effektstyring er også økende bl.a. som konsekvens av investeringer i solstrøm, lading av elektriske kjøretøy og forventning om økte effektkostnader. Mer sammensatte energianlegg betyr også større utfordringer med tanke på styringssystemer, samspill med el-nettet etc. Digitaliseringen forsterker dette bildet ytterligere, og kompetanse i grensesnittet mellom energi og IT blir stadig viktigere. 

Vi søker etter senior energirådgiver med kompetanse innen fornybar energiforsyning til vårt hovedkontor i Sandvika. Vi ser etter deg som ønsker å jobbe i prosjekter som ligger i front innen fremtidsrettede energi- og miljøløsninger. 

Videre har du erfaring med prosjektering og planlegging av fornybare energiforsyningsløsninger for bygg, områder og industri. Vi ser gjerne at du har spisskompetanse innen solenergi/solcelleanlegg eller grunnvarme/varmepumper, og at du kan inngå som fagrådgiver og/eller prosjektleder i våre prosjekter. Om du har kunnskap / erfaring, f.eks. som rådgiver, byggherre eller fra entreprenørbransjen, som passer med beskrivelsene over kan du være den rette. 

Aktuelle arbeidsområder:  

 • Tidligfaserådegivning, mulighetsstudier og planlegging av fornybare energiforsyningsløsninger herunder solenergi, solcelleanlegg, grunnvarme, varmepumper eller annet for bygg, områder og industri.
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner for solcelleanlegg og/eller varmepumpesystem.
 • Alternativvurderinger og simuleringer av fornybare energiforsyningsløsninger mhp energi, effekt og økonomi.
 • Utredninger om fremtidsrettet energi- og miljøteknologi.  

Kvalifikasjoner: 

 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole
 • Relevant med tilleggskompetanse innen elkraft, økonomi eller relevant miljøtematikk
 • Prosjektlederkompetanse
 • God kompetanse innen fornybar energiteknologi
 • Spisskompetanse innen solenergi/solcelleanlegg og/eller grunnvarme/varmepumper eller annet relevant fagområde
 • Salgsorientert med etablert kontaktnett i bransjen 

Personlige egenskaper:

 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God til å finne løsninger og ta initiativ
 • God helhetsforståelse og gode analytiske evner

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer
 • Flotte kontorfasiliteter

Søknad med CV sendes via linken Send søknad.

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger