Seniorrådgiver digitalisering

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg er den største offentlige eiendomsaktøren i Norge og har store ambisjoner innen digitalisering. Digitalisering i Forsvarsbygg skal skje ved en målrettet tilnærming, og bidra til å skape økt operativ evne for Forsvaret. Dette skal vi gjøre gjennom gode og sikre digitale løsninger. Digitaliseringen skal muliggjøre raske beslutningsprosesser, og bidra til økt effektivitet gjennom ressursfrigjøring og økt kvalitet. 

Vi søker nå to nye medarbeidere som vil være med å utvikle en kompetent og fremtidsrettet digital virksomhet. Personene vi ser etter er nysgjerrige og strukturerte pådrivere som kan iverksette og gjennomføre prosesser som gir oss smarte digitale løsninger. Dere har oversikt over hva som rører seg av trender og langsiktige tendenser, og blir viktige bindeledd mellom fagmiljøer og brukere internt og eksternt. Dere brenner for faget, har god prosessforståelse og teft for brukerorientert utvikling. Forsvarsbygg bruker Lean-metodikk i arbeidsprosesser. Det er en fordel med erfaring med Lean for å implementere metoder og gode standarder for gjennomføring i digitaliseringsprosjektene

Stillingene vil samarbeide tett, men plasseres ved to forskjellige enheter i organisasjonen. Den ene stillingen plasseres i Stab, strategi og digitalisering og den andre i Eiendomsforvaltning, som skal gjennom en stor teknologisk utvikling innen sine kjerneområder drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Virksomhetsutvikling, og da med særlig vekt på digital transformasjon
 • Planlegge, lede og organisere, samt delta i ulike digitaliseringsprosjekt
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av metodikk og rutiner for digital implementering
 • Sikre god koordinering og samarbeid innenfor digitalisering mellom Forsvarsbyggs ulike avdelinger
 • Støtte til linjeledelse i endringsledelse og kulturutvikling for digital transformasjon  
 • For stillingen i Eiendomsforvaltning gjelder også:
 • Program-, porteføljestyring innen digitalisering og teknologisk utvikling
 • Kvalitetssikre prosjektplaner og at IT- prosjekter ivaretar et helhetsperspektiv
 • Proaktivt og metodisk jobbe frem ideer i tett samarbeid med fagmiljøer og i henhold til gjeldende metodeverk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på minimum bachelornivå. Det er ønskelig med utdanning på masternivå
 • Du er brukerorientert og har erfaring med prosesser knyttet til kontinuerlig forbedring
 • Du har meget god erfaring med og kjennskap til metoder og standarder for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter
 • Du har god teknologiforståelse 
 • Det er ønskelig at du har god kjennskap til eiendom, bygg og anlegg
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret 

Personlige egenskaper

 • Du evner å jobbe selvstendig og trives godt med å strukturere og planlegge din egen hverdag 
 • Du er resultatorientert, har evne til analytisk tenking og har stor arbeidskapasitet
 • Du evner raskt å sette deg inn i ulike problemstillinger og bidra til å løse konkrete oppgaver 
 • Du har fokus på relasjonsbygging og med evne til å arbeide tverrfaglig
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 iht Statens lønnsregulativ fra kr. 723.200,- (ltr. 76) til kr. 906.000,- (ltr.84) avhengig av erfaring. For særskilt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes 
 • En spennende stilling der du vil bidra til å styrke og videreutvikle kritiske digitale løsninger for Norges største eiendomsforvalter
 • En jobb med store muligheter for utvikling og læring
 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver i en sektor i stor teknologisk utvikling
 • Engasjerte og dyktige kollegaer som bygger forsvarsevne hver dag 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Kontaktpersoner

Bjørn Eirik Bergland
Fagdirektør strategi og digitalisering
Telefonnummer: 416 10 131
Camilla Furuseth Simensen
Fagansvarlig risikostyring og internkontroll
Telefonnummer: 476 31 946

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger