Seniorrådgiver digital sikkerhet

Vil du være med på å beskytte og videreutvikle samfunnskritisk infrastruktur mot trusler fra det digitale rom?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IKT-divisjonen drifter, vedlikeholder og utvikler systemer som overvåker og styrer kraftnettet i Norge.

Arbeidet med digital sikkerhet utgjør en viktig del av sikringen av samfunnskritisk infrastruktur og styring av kraftnettet. For å styrke enheten som har ansvaret for digital sikkerhet i Statnett, søker vi etter en løsningsorientert og selvstendige seniorrådgiver med relevant erfaring innen fagområdet digital sikkerhet og sikkerhetsarkitektur.

Vi kan tilby en innholdsrik og variert hverdag der du får muligheten til å være med på å påvirke viktige forhold knyttet til beskyttelse av kritisk infrastruktur. Du vil inngå i et kompetent team med høyt motiverte medarbeider og vil rapportere direkte til Statnetts CISO.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Være kravstiller innen digital sikkerhet.
 • Følge opp avdelingens arbeid knyttet til sikkerhetsarkitektur.
 • Følge opp sikkerhet i prosjekter og løsninger.
 • Bidra til at krav i lov og forskrifter er oppfylt og dokumentert.
 • Bistå ved ulike typer sikkerhetshendelser.
 • Risikovurderinger knyttet til digital sikkerhet.
 • Oppdatere og videreutvikle styringssystem for digital sikkerhet.
 • Bistå i enhetens daglige drift.

Kvalifikasjoner

 • Stillingene krever høyere relevant utdannelse.
 • Minimum fem års arbeidserfaring innen digital sikkerhet.
 • God kjennskap til sikkerhetsløsninger.
 • Det er ønskelig med erfaring innen driftskontrollsystemer.
 • Det er ønskelig med erfaring innen området sikkerhetsarkitektur.
 • God kjennskap til rammeverk innenfor digital sikkerhet, samt relevante lover og forskrifter.

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, strukturert, løsnings- og utviklingsorientert
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du trives med å bidra til kunnskapsdeling og arbeider aktivt for å nå fastsatte mål.
 • Du har gode norske og engelske skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; Felleskap, Respekt og Langsiktighet. 

For mer utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres.

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieresystemer og lederverktøy
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Eirik Pettersen
Fagsjef
Telefonnummer: 23 90 30 00

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger