Seniorrådgiver datavarehus/Big Data

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Innsikt er Statnetts BI- og datavarehusløsning. Den er utviklet stegvis i løpet av de siste årene og støtter i dag de fleste av Statnetts arbeidsprosesser. Vi er nå i ferd med å implementere neste generasjons dataplattform, som består av dagens Innsikt og kommende Big Data-løsning (Hadoop). Vi trenger derfor flere flinke hoder som kan bidra til at disse løsningene spiller godt sammen. Samtidig må vi sørge for stabil drift og forvaltning av eksisterende løsninger.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjonen Applikasjonsforvaltning under Drifts- og markedstjenester i IKT-divisjonen.

Applikasjonsforvaltninghar ansvaret for bl.a. operatørstøttesystemer, markedssystemer, feilanalysesystemer, datavarehus, oppgjørssystemer og Statnetts integrasjonsplattform. Porteføljen er i hovedsak utviklet internt i Statnett, og de fleste av disse forvaltes og videreutvikles fortløpende basert på nye behov fra Drift og marked.

IKT-divisjonen drifter, vedlikeholder og utvikler systemer som overvåker og styrer kraftnettet, systemdriften og markedsløsninger. Divisjon IKT inkluderer også datterselskapet Elhub AS.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Vedlikehold og videreutvikling av den tekniske datavarehusplattformen
 • Datavarehusmodellering, datamodellering og ETL-utvikling
 • Bistå med implementering og forvaltning av kommende grensesnitt mellom datavarehus og Big Data-løsningen
 • Bidra til god og helhetlig arkitektur på løsningen
 • Fungere som kontaktpunkt mot dba-team, BI-forvaltningsteam og brukerstøtte
 • Bidra til stabil drift og forvaltning av datavarehus/Big Data-plattform og -applikasjoner

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, minimum 3 år. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • God kompetanse på datavarehusløsninger generelt
 • God kompetanse på ETL-verktøy (IBM InfoSphere DataStage eller tilsvarende)
 • God kompetanse på databaser (fortrinnsvis Oracle) og SQL generelt
 • Erfaring med Big Data-løsninger er en fordel
 • Linux-kompetanse og bakgrunn fra mer plattformrettede oppgaver som verktøyinstallasjon, overvåking, kapasitetsplanlegging m.m. er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, løsningsorientert og med evne til å se helheten
 • Strukturert og målrettet
 • Samarbeidsorientert og god til å kommunisere
 • Positiv og fleksibel, serviceinnstilt og kundefokusert
 • Trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • God til å motivere og involvere

Dersom behov oppstår må den som ansettes være villig til å delta i en vaktordning. Dette godtgjøres i tilfelle særskilt.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Jan Bjørnulv Olsen mobnr. 958 21 491 For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger