Seniorrådgiver - databaser/applikasjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IKT-seksjonen søker etter en seniorrådgiver som skal arbeide med databaser og applikasjoner. Seksjonen har ansvar for intern IKT samt drift og utvikling av nasjonale graderte IKT-plattformer. Vårt hovedmål er å levere tidsriktige IKT-løsninger med høy grad av sikkerhet og tilgjengelighet..

Vedkommende som tilsettes vil primært ha oppgaver innenfor forvaltning av applikasjoner og drift av databaser. Det må imidlertid også påregnes arbeidsoppgaver innenfor seksjonens øvrige ansvarsområder ved behov.

Vi søker etter en person som har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (Bachelor/Master) innenfor IKT. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års erfaring fra IKT driftsorganisasjoner
 • Generell forståelse og kunnskap om teknologi som brukes i IKT driftsorganisasjoner
 • Sertifisert innenfor Microsoft SQL-server
 • Kompetanse innenfor MDM er ønskelig
 • Erfaring med virtualiseringsteknologi er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi søker en positiv og faglig dyktig medarbeider som kan arbeide både selvstendig og i team, og som har følgende personlige egenskaper:

 • Er strukturert, systematisk og pålitelig
 • Er løsningsorientert og fleksibel
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Mestrer et høyt aktivitetsnivå i hektiske situasjoner
 • Er utadvendt og sosial

Det er også viktig at du ønsker å stå på og kan være fleksibel i forhold til arbeidstider når det trengs.

Den som blir tilsatt må kunne sikkerhetsklares STRENGT HEMMELIG / COSMIC TOP SECRET.

Vi tilbyr

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Gode muligheter for kurs og faglige oppdateringer
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid, og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidssted i flotte lokaler på Akershus festning

Stillingen vil bli lønnet som SKO 1448 seniorrådgiver i lønnsspenn kr. 590 000 - 745 600. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Oppdatert CV må følge søknaden som merkes FD nr. 18/24 og sendes elektronisk via FDs jobbportal

Kontaktpersoner

Geir Sjøstrøm
Seniorrådgiver
Telefonnummer: +47 23 09 61 14.
Ketil Isnes
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 23 09 61 92

Hvem er Forsvarsdepartementet?

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet. Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets interne arbeidsprosesser og arbeidsformer, skal avdelingen bidra til at departemetet som helhet når sine mål. I tillegg skal avdelingen bidra med blant annet stabs- og kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse, drift av bygningsmassen, arkiv og dokumentasjon, IKT, sikkerhet, intern økonomiforvaltning, lønn og personaladministrasjon, samt ivareta forebyggende sikkerhet og etatsstyring av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).