Seniorrådgiver avtalestyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Virksomhetsstyring skal bistå konsernsjefen med utvikling, styring og oppfølging av foretaket. Avdelingen Avtalestyring har ansvar for Bane NORs kontrakter med staten ved Jernbanedirektoratet knyttet til gjennomføring og finansiering av Bane NORs virksomhet. Dette ansvaret omfatter prosesser knyttet til avtaleinngåelse, oppfølging, endringshåndtering og leveranser.

Bane NOR har en sterk økning i prosjektporteføljen med en betydelig mengde prosjekter som skal planlegges og bygges i tiden fremover. Målet med prosjektene er å utvikle jernbanen til det beste for de reisende, godsnæringen og samfunnet. Som medarbeider i Avtalestyring vil du få ta del i denne viktige samfunnsutviklingen. Du vil få ansvar for en portefølje av kontrakter, og du vil jobbe nært sammen med divisjonene og Jernbanedirektoratet. Vi garanterer at du vil få mange spennende arbeidsoppgaver i en bransje i sterk vekst. Bli med oss på denne spennende reisen!

Arbeidsoppgaver

 • Delta i forhandlinger og dialogmøter med Jernbanedirektoratet
 • Etablere, forvalte og følge opp avtalene
 • Dialog med divisjonene i avtalearbeidet
 • Bidra til å utvikle avtaleverket og tilknyttede arbeidsprosesser samt delta i annet utviklingsarbeid
 • Bidra i rapportering internt i konsernet og eksternt til Jernbanedirektoratet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis økonomisk eller teknisk
 • Du må ha arbeidet med kontraktsutforming og kontraktsoppfølging og helst erfaring fra prosjektarbeid og forhandlinger
 • Vi ser for oss at du har erfaring fra større organisasjoner, gjerne offentlig virksomhet og samferdselsesprosjekter
 • Gjerne erfaring fra prosjektstyringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og du jobber systematisk
 • Evner å tenke både helhetlig og ha fokus på de viktige detaljer
 • Du er kvalitet
 • og resultatbevisst og trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Som person er du flink til å bygge relasjoner og du ser viktigheten av god kommunikasjon

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med stor betydning for samfunnet
 • En viktig og sentral rolle i konsernet
 • Miljø med høy faglig kompetanse og stort fokus på kontinuerlig utvikling
 • Hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Neste år flytter vi inn i et topp moderne bygg i Schweigaardsgate 33, sentralt beliggende ved Oslo S

Kontaktpersoner

Inger Kari Karlsen Stensrud
Direktør Avtalestyring
Telefonnummer: Tlf 916 55 448

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon