Seniorrådgiver arbeidsprosesser

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg skal være best på bygg med mening og være med på å forme morgendagens bygge- ogeiendomsnæring. En forutsetning for dette er velfungerende og effektivearbeidsprosesser som støtter opp under vårt ønske om å være en effektiv ogendringsdyktig virksomhet. I drifts- og vedlikeholdsavdelingen  har vi ansvar for arbeidsprosesser knyttet til eiendomsdrift (fasilitetsstyring), vedlikehold og internkontroll. Vår ambisjon er at disse prosessene skal bære preg av at roller og ansvar er klart definert, at oppgaver dokumenteres, at det gjennomføres løpende risikovurderinger og at disse resulterer i evaluering og løpende forbedring.

 Vi er nå på utkikk etter en person som kan ta ansvar for arbeidet medkontinuerlig utvikling av arbeidsprosessene i drifts- ogvedlikeholdsavdelingen. Du vil jobbe tett sammen med fagligenettverk innenfor de ulike fagområdene og vil ha stort fokus på å omsette deresfaglig kompetanse til gode arbeidsprosesser. Du vil bli en del av  seksjon drifts og vedlikeholdsrådgivning hvor det er 17 medarbeider som jobber med faglig utvikling og rådgivning. Arbeidsstedet for stillingen er Oslo men du vil også samarbeide med kolleger på Statsbyggs lokalkontor i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø .

Arbeidsoppgaver

 • Lede/støtte prosessarbeid i faglige nettverk
 • Lage prosessbeskrivelser
 • Jobbe med risikostyring og kontrolltiltak i de ulike prosessene
 • Bistå med integrasjon av prosesser i digitale verktøy
 • Delta i overordnet arbeid i Statsbygg med tverrfaglige arbeidsproseser; grensenitt mot virksomhetsakitektur og tjenestedesig
 • Delta i arbeid med utvikling av fasilitetstjenester etter standarder for failitetsstyring 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå
 • Erfaring fra utvikling av arbeidsprosesser
 • Minimum fem års relevant erfaring, gjerne fra BAE-næringen
 • Det er ønskelig med kjennskap til standarder for vedlikeholdsprosess ( Nr 17007:2017) og for fasilitetsstyring ( NS-EN 410xx) 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Dyktig i samarbeid og kommunikasjon
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og initiativrik 

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av de mest spennende eiendommene i Norge
 • Godt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for utvikling innen eget fag, prosjektarbeid, miljø og teknologi
 • Opplæring via Statsbyggskolen og eksterne kurs
 • Stillingen lønnes i kode 1364 seniorrådgiver fra kr. 550 000,- til 750 000,-. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse 

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger