Seniormedarbeider ITS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker erfaren medarbeider

Seksjon for trafikkstyring i transportavdelingen i Vegdirektoratet søker erfaren medarbeider innen arbeidsområde ITS. Stillingen er fast med arbeidssted Oslo.

Hvis dette er noe for deg kan du være den rette for oss:

 • Å utvikle og implementere rammebetingelser for effektiv, sikker og miljøvennlig vegtransport
 • Bruk av ny teknologi, digitalisering og virkemidler for bedre utnyttelse av vegnettet og samspill med andre transportformer

Om oss

Seksjon for trafikkstyring består av 19 kunnskapsrike medarbeidere. Vi har ansvar for strategier, handlingsplaner, implementering av ITS-tiltak på veg, vegtrafikksentralene, transportberedskap og er systemeier og dataeier for en rekke tjenester og støttesystemer for trafikantene.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Implementering av ITS–direktivet og andre lovpålagte oppgaver
 • Teknologi-overvåking, tjenester innen samvirkende og automatisert kjøring, kombinert mobilitet, liaison mot FoU og piloter
 • C-ITS, standardisering og regulatoroppgaver

Andre oppgaver innenfor ITS-området må påregnes. Prosjektledelse vil være en naturlig del av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha mastergrad fra universitet eller høgskole, gjerne innen samferdsel eller teknologifag. Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du må ha god og bred erfaring innen trafikkplanlegging, trafikkstyring og ITS. Videre må du ha lang erfaring fra ledelse av prosjekter. Arbeidsoppgaver krever du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Gode engelskkunnskaper er en fordel.

Det er en fordel at du også har kunnskap og erfaring fra kollektivtransport da vi står foran en utvikling rundt kombinert mobilitet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi legger vekt på at du

 • er strukturert og har gode gjennomføringsevner
 • samarbeider godt med andre
 • er selvstendig og initiativrik
 • er flink til å analysere og gjøre gode og rasjonelle vurderinger

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også digge godene

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Jacob Trondsen, mobil 913 50 422.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 24. april 2018.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger