Senioringeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Motiverte Siv.ing/ ing. til bygg- og anleggsfaglige byggherreroller       Statnett har en stor utbyggingsportefølje – vi søker derfor kandidater til å ivareta bygg og anleggsfaglige prosjekteringsroller i utbyggingsprosjekt som også kan bidra til utvikling og effektivisering av Byggavdelingens fagstandarder.   

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge og kraftforbindelser mellom Norge og andre land. Vi sikrer levering av strøm til alle deler av landet og sørger for balanse mellom kraftproduksjon og forbruk. Statnett gjennomfører nå en rekke store og små spennende prosjekter i kraftsystemet som innebærer betydelige bygg- og anleggsaktiviteter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere.   Divisjon Bygg og Anlegg (B&A) har ansvar for å gjennomføre Statnetts investeringsprosjekter fra tidligfaseutredning til prosjektgjennomføring, idriftsettelse og overlevering til drift. Divisjonen har konsernets primære kompetanseansvar innen standardisering, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse og prosjektstøtte.  

Arbeidsoppgaver

Avdeling Bygg har ansvar for Statnetts bygg- og anleggsfaglige standarder som underlag for prosjektering og bygging av transformator- og koblingsstasjoner, oppmøtefasiliteter, infrastruktur og div. andre anlegg.

Avdelingen har også ansvar for å levere byggfaglige ressurser til prosjektenes byggherreteam. Tidligfaseutredning skal hovedsakelig utføres internt og det er under innføring bruk av BIM som verktøy for effektivisert anleggsbeskrivelse, hvor fagressursene deltar og skal ha kompetanse. Prosjektering for entrepriseunderlag settes ut til rådgiverkontor hvor faglig bestillerrolle skal ivaretas. Hovedoppgaver videre er bidrag til kontraktsformulering og kontrahering av entrepriser samt kontraktsoppfølging av prosjekteringsrelaterte oppgaver, 3.parts verifikasjoner med mer.  Prosjektene varierer i innhold og dekker mange byggfag som terrenginngrep og rassikring, infrastruktur som veier, tuneller, kaier, ulike bygninger for tekniske funksjoner og personell, betongkonstruksjoner for høyspentanlegg, VA-anlegg, sikringstiltak, føringsveier for kabler med mer.     Prosjektering baseres blant annet på standardiserte løsninger beskrevet i dag både ved 3D/BIM modeller, tegninger og dokumenter. De byggfaglige standardene forvaltes av fagspesialister, og det er pr i dag særlig behov for å styrke ivaretagelse av fagspesialistansvaret innenfor betongkonstruksjoner, brann, geoteknikk, og overordnet tverrfaglig spesifikasjon. Statnett har sterk fokus på effektivisert prosjektutførelse og drift. Økt bruk av digitalisering skal bidra til dette og det vektlegges derfor digitale ferdigheter i tillegg til bygg- og anleggsfaglig kompetanse for stillingene.  

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter motiverte medarbeidere med kompetanse fra disse områdene:

 • Prosjektering av bygg- og anleggsfaglige løsninger for kraft- eller industrianlegg, infrastruktur og bygg
 • Tidligfaseutredninger
 • Faglig ansvar innenfor betongkonstruksjoner, brann, geoteknikk eller overordnet byggteknisk
 • Prosjektering ved bruk av modellering/ BIM/ innsamling av grunnlagsdata, videre bruk i maskinstyring mm    
 • Erfaring fra byggherre-, prosjekterings- eller entreprenørsiden knyttet til forespørselsutarbeidelse og oppfølging av entreprisekontrakt
 • Kvalitet-/ kost-/ risikoforståelse for prosjekteringsprosesser, leverandør/entreprenørmarked, kontraktsstandarder både for prosjekterings- og entreprisekontrakte

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør-/ Ingeniør bygg og anlegg
 • Prosjekteringskompetanse med 3D modellering / BIM for bygg og anlegg.  
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjektering og regelverksbruk
 • Erfaring med prosjekterings- og entreprisekontraktstandarder
 • Relevant erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller tilsvarende
 • Nyutdannede med spesielt egnet fagbakgrunn og kompetanse på relevante, digitale prosjekteringsverktøy vil kunne vurderes.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på norsk
 • Praktisk, ansvarsfull, løsningsorientert og handlekraftig.
 • Samarbeidsorientert, men med faglig integritet
 • Evne til selvstendig, systematisk og målrettet arbeid
 • Utholdende med godt humør

Vi tilbyr

Stillingene, med stillingstittel Senioringeniør, som tilhører Byggavdelingen (BFB) i enhet Prosjektering, byr på interessante og utfordrende oppgaver i et godt faglig og sosialt miljø, med gode utviklingsmuligheter. Arbeidssted er Statnetts kontor i Nydalen, Oslo. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gunstige pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Anne Sandok
Avdelingsleder
Telefonnummer: 91155129

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger