Senioringeniør VVS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Faglig ressurssenter (F) har ca. 100 medarbeider innen prosjekteringsledelse, BIM, GIS, arkitektur, kulturminne, bygningsteknisk, miljø, elektro, VVS, kostnadsestimering og jus. Faglig ressurssenter bistår alle Statsbyggs øvrige avdelinger (Byggherre-, Eiendoms –, Strateg- og Rådgivning og tidligfaseavdelingen). Fagressursene inngår som en del av prosjektorganisasjonen i Statsbyggs mange ulike og unike prosjekter.

Statsbygg skal være best på bygg med mening og være med på å forme morgendagens bygge- og eiendomsnæring. Vi tester og tar i bruk ny teknologi og løsninger og er nå på jakt etter en ny engasjert medarbeider innen VVS/Energi-fagfeltet for å hjelpe oss med dette. Stillingen er underlagt Teknisk seksjon (FT) i Faglig ressurssenter (F).

Teknisk seksjonen består av 20 medarbeidere og er prosjektledernes fagrådgivere innen tekniske bygningsinstallasjoner. Seksjonen samarbeider tett med de andre fagseksjonene i faglig ressurssenter.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå prosjektledelsen med oppfølging av rådgivere, byggeledere og entreprenører
 • Rådgivning og forventningsavklaringer i forbindelse med planlegging, gjennomføring av systematisk ferdigstillelse og prøvedriftsperioden i byggeprosjektene.
 • Delta i sluttfaseoppfølging på eiendommer og prosjekter
 • Gjennomføre opplæring innen ferdigstillelsesmetodikk og IKT-verktøy eksternt og internt.
 • Kvalitetssikre prosjektert materiale i forbindelse med systematisk ferdigstillelse av byggene
 • Kvalitetskontroll av Forvaltning Drift og Vedlikeholds dokumentasjon (FDV-dokumentasjon)
 • Rådgivning innen VVS/Energi-tekniske spørsmål
 • Bidra til utvikling av seksjonen, samt utvikling og vedlikehold av faglige systemer og metoder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen VVS. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå.
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra BAE-næringen eller tilsvarende
 • Generelt gode IKT-kunnskaper.
 • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med god engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT jf. Sikkerhetsloven §19, og den som ansettes må kunne oppnå sikkerhetsklarering og autorisasjon før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Dyktig i samarbeid og kommunikasjon
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og initiativrik
 • Serviceinnstilt og kundeorientert
 • Fleksibel og endringsvillig

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge
 • Godt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for utvikling innen eget fag, prosjektarbeid, miljø og teknologi
 • Opplæring via Statsbyggskolen og eksterne kurs
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1181 senioringeniør fra 650.000, til 800.000,
 • avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes.
 • Pensjons og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Statsbygg tilbyr også blant annet subsidiert trening m.m. Les mer om goder i Statsbygg på våre nettsider: http://www.statsbygg.no/Jobb-i-Statsbygg/Hva-tilbyr-vi/Goder/

Kontaktpersoner

Dib Abdul-Hadi
Telefonnummer: (+47) 934 15 467

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger