Senioringeniør tyngre bruvedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. juli, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med forvaltning, drift og vedlikehold av utsatte betong- og stålkonstruksjoner. I dette arbeidet er det viktig å kartlegge omfang av skader, forutsi videre nedbrytning, beskrive reparasjonsmetoder, og gjennomføre vedlikehold og rehabiliteringer til fordel for samfunnsøkonomi, sikkerhet og for alle trafikanter.

Korrosjon av armering er en dominerende nedbrytningsmekanisme for en rekke bruer som er eksponert i kystnære strøk. Slike konstruksjoner kan ofte beskyttes mot videre korrosjon ved installasjon av katodisk beskyttelse. I Statens vegvesen, region nord, er det etablert et prosjekt som arbeider bla med tiltaksbeskrivelser, prosjektering og installasjon av katodisk beskyttelse. Prosjektet er organisert under vegavdeling Midtre Hålogaland og har både regionale og nasjonale oppgaver. Oppdragsmengden for prosjektet har vært økende, og i denne forbindelse søker vi etter senioringeniør innenfor brurehabilitering som kan bidra bla med:

 • Gjennomføring av spesialinspeksjoner samt tiltaksbeskrivelser for rehabiliteringer
 • Prosjektering, mengdebeskrivelser og utarbeidelse av anbudspapirer for anlegg for katodisk beskyttelse
 • Prosjekt-/prosjekteringsledelse i utførelsesfasen
 • FoU-oppgaver innenfor katodisk beskyttelse av armering i betong og for tilknyttede fagområder
 • Utarbeidelse av faglige foredrag, undervisning samt utvikling/revisjon av bruteknisk regelverk

Vellykket utførelse av brurehabilitering fordrer godt samarbeid mellom en rekke fagmiljøer der betong-, bygg- og elektrofag er sentrale sammen med byggeledelse og kunnskaper om materialteknologi, overflatebehandling og korrosjonsvern.

Hvem er vi

Stillingen er organisert under vegavdeling Midtre Hålogaland, tyngre bruvedlikehold. Vegavdelingen har vel 50 ansatte og kan tilby jobb i et godt arbeidsmiljø med spennende framtidsutsikter. Kontorsted vil i utgangspunktet være Harstad/Narvik, men i spesielle tilfeller kan andre kontorlokasjoner i Statens vegvesen vurderes.

Kvalifikasjonskrav

 • PhD eventuelt MSc med lang erfaring innenfor katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner. Herunder erfaring fra prosjektering, instrumentering og utførelse, eller reell erfaring fra FoU-prosjekter med samme fagområde eventuelt korrosjon av armering i betong.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi leter etter deg som har relevant utdanning fra universitet eller høgskole, med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, også etterutdanning og gode personlige forutsetninger.

Vi ønsker også: at du er utadvendt, løsnings- og handlingsorientert i måten du jobber på, og at du trives i tett samarbeid med andre. Vi forventer at du bidrar positivt i et godt arbeidsmiljø.

Både kreativitet og evne til systematisk arbeid er viktige egenskaper i denne jobben. En senioringeniør må være ryddig og real. Evne til å samarbeide med dine kollegaer er helt avgjørende, og du bør også trives ute på byggeplassen. God kontakt og godt samarbeid med entreprenører og konsulenter er noen ganger like viktig som fagkunnskap og teknisk innsikt. Du representerer Statens vegvesen overfor samarbeidspartnerne våre.

Du må ha førerkort klasse B. For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Det må påregnes en god del reisevirksomhet.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • faglig opplæring i prosjektsamarbeid med interne og eksterne faglige kapasiteter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 31. juli 2019

- På veg for et bedre samfunn -

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos prosjektleder Roy Antonsen tlf. 994 22 077, e-post roy.antonsen@vegvesen.no eller avdelingsdirektør Geir Jørgensen, tlf. 905 24 001, e- post geir.joergensen@vegvesen.no

Kontaktpersoner

Geir Jørgensen
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 905 24 001
Roy Antonsen
prosjektleder
Telefonnummer: 994 22 077

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger