Senioringeniør - Teknisk fagavdeling

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bidra til at byen bygges med god kvalitet og trygge bygg? 

 

Enhet for byggetilsyn har som hovedoppgave å følge opp at byggeaktivitetene i byen er i samsvar med lov- og regelverk og gitte tillatelser. Vi deltar i Oslo kommunes arbeid mot arbeidslivskriminalitet og dette er et arbeid som vi ønsker å videreutvikle. I jobben vil du kunne kombinere utearbeid og kontorarbeid. Vi jobber i team når vi er ute på befaring eller tilsyn. Vårt arbeidsmiljø er preget av engasjement og interesse for vårt fagområde. 

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp ulovlige byggetiltak med sanksjoner og andre aktuelle virkemidler
 • Gjennomføre tilsyn med foretak for å vurdere om de har tilstrekkelig kvalifikasjoner samt styringssystemer.
 • Bidra i arbeidet mot arbeidsmiljøkriminalitet
 • Delta på befaringer sammen med blant annet politi og arbeidstilsynet. Noen av disse er på kveldstid.
 • Bidra til forbedring av rutiner og arbeidsprosesser
 • Faglig veiledning internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå fra universitet eller høyskole som for eksempel jurist, ingeniør, arkitekt eller samfunnsfaglige utdanning
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • Erfaring med ulovlighetsoppfølging og tilsyn
 • Du må beherske norsk på et høyt nivå, både muntlig og skriftlig
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker
 • God forståelse for myndighetsrollen

Personlige egenskaper

 • Du må være strukturert og ha gode analytiske evner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • Høy arbeidskapasitet, produktivitet og evne til å prioritere vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper og/eller i eget treningsrom
 • Lønnstrinn 43-48 som tilsvarer fra kr 561 600 til kr 617 000 pr. år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kontaktpersoner

Astrid Marie Myhra
Enhetsleder
Telefonnummer: +47 95 22 70 46

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen. 

 

Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legger til rette for effektivt bruk av disse. Vi gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og bygningsetatens virksomhetsområder.

Avdelingen består av fire enheter; Matrikkelenheten, Grunnkartenheten, Kartformidlingsenheten og Plan- og temakartenheten. 

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger