Senioringeniør - Teknisk fagavdeling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bidra til at byen bygges med god kvalitet og trygge bygg? 

Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak? 

Nå kan du bli en del av landets største fagmiljø innenfor byggetilsyn. Enhet for byggetilsyn har som oppgave å følge opp at byggeaktivitetene i byen. Vi jobber med et stort spekter av byggfaglige og -tekniske oppgaver innen blant annet brannsikkerhet, sikkerhet i bruk, bygningsfysikk, universell utforming m.m. 

I jobben vil du kunne kombinere utearbeid og kontorarbeid. Vi har et godt arbeidsmiljø med et stort engasjement for vårt fagområde. 

Vi tenker fremtidsrettet, og jobber målrettet med Oslo kommunes ambisjoner om å bli en grønnere klimaby i forbindelse med at EU har utpekt Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019 

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil planlegge og gjennomføre tilsyn i byggesaker. Du vil gjennomføre tilsyn både i rollen som tilsynsleder, og som makker
 • Du vil følge opp tilsynet i etterkant (rapportering, reaksjoner med mer)
 • Du vil bidra inn i arbeid med å utvikle rutiner og arbeidsprosesser
 • Du vil veilede dine kollegaer i byggfaglige spørsmål
 • Du vil veilede om regelverket til foretakene som har ansvar i byggesaker

Kvalifikasjoner

 • Du må ha teknisk eller byggfaglig utdanning på minimum bachelornivå. Dette kan være ingeniør innen byggfag, arkitekt eller annen relevant utdanningsretning
 • Vi ønsker at du har kjennskap til offentlig forvaltning og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • Du må beherske norsk på et høyt nivå, både muntlig og skriftlig
 • Hvis du har dokumentert lang og relevant praksis og erfaring kan dette kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Du har god rolleforståelse
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har god formidlingsevne
 • Du er serviceinnstilt
 • Du er strukturert og leveringsdyktig

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper og/eller i eget treningsrom

Lønnstrinn 40-45 som tilsvarer fra kr 532 400 til kr 582 100 pr. år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kontaktpersoner

Therese Brøndum
Enhetsleder
Telefonnummer: 97606068

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten tilbyr interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, utviklingsorientert og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger