Senioringeniør/-rådgiver strategistab

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Samfunnet preges i større og større grad av mobilitet. Vi søker deg som vil jobbe på strategisk nivå med samfunnsutvikling og samhandling i Nord-Norge for Statens vegvesen.

Kjerneoppgaver for stillingen er arbeid med Nasjonal transportplan, strategiske analyser og konsepter i landsdelen og internasjonalt i Barentsregionen.

Strategistaben er direkte underlagt regionvegsjefen og har 6 ansatte ved kontorene våre i Bodø, Tromsø og Vadsø.

Kontorsted vil være Tromsø eller Bodø. Det må påregnes en god del reisevirksomhet.

Viktigste arbeidsoppgaver:

Du vil lede ulike strategiske utredninger. Stillingen innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og andre enheter internt i etaten.

Oppgavene inkluderer blant annet:

  • Kartlegging og analyser av fremtidig behov for infrastrukturløsninger
  • Teknisk planlegging av veg- og transportkorridorer.
  • Transportutvikling, fremkommelighet og klima.
  • Strategiske analyser knyttet til «grønt skifte»
  • By- og stedsutvikling.

Strategistaben har i dag også ansvar for internasjonalt arbeid, FoU og brukerfinansiering på overordnet nivå.

Ønsket bakgrunn:

Du må ha minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Vi ønsker at du er sivilingeniør med vegfaglig kompetanse og har erfaring fra prosjektledelse av samferdsel- eller næringsprosjekter.

Det er viktig at du har god forståelse for hvordan samfunnet fungerer, ser muligheter og er endringsvillig. Det er også viktig at du har kunnskap og interesse for å ta i bruk ny teknologi.

Du må selv være pådriver, ha engasjement, og være en selvstendig og god representant for oss i møte med våre samarbeidspartnere.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling:

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

 

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Unni Gifstad på tlf. 954 41 440 eller e-post: unni.gifstad@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger