Senioringeniør/ Overingeniør/ Avdelingsingeniør i kjemi- eller energiteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en fast 100 % stilling som senioringeniør/overingeniør/avdelingsingeniør på energilaboratoriene med tiltredelse snarest mulig. Stillingen er knyttet til Institutt for ingeniørvitenskap, og arbeidssted er Campus Grimstad.

Energilaboratoriene brukes av studenter (bachelor, master og PhD) i forbindelse med prosjekter og øvelser. Eksterne kunder som f.eks. lokal industri, er også en viktig del av aktiviteten. Den aktuelle stillingen skal især forestå termisk analyselab, klimalabhydrogenlab og Brænderiet. Energilaboratoriene har i alt tre ansatte og server seksjonen for fornybar energi med 34 ansatte og samarbeider med bygg- og mekatronikklaboratoriene.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil bl.a. arbeide med:

 • laboratorieansvar for de fire ovennevnte laboratorier
 • ansvar for drift, opplæring og assistanse på vitenskapelig utstyr i laboratoriene
 • assistanse i undervisning og prosjekter til oppbygning av forsøksoppstillinger med tilhørende måle- og styringssystemer som Labview
 • undervisning i praktisk måle- og instrumenteringsteknikk
 • oppdrag mot lokale bedrifter

Nødvendige kvalifikasjoner

 • bachelorgrad eller høyere grad i energi, kjemi, kybernetikk, mekatronikk, maskinteknikk, eller lignende
 • må kunne arbeide selvstendig og i team sammen med studenter, ansatte og eksterne kunder
 • arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, samt ha god muntlig framstillingsevne i engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • praktisk erfaring innenfor de angitte arbeidsoppgaver

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er åpen og imøtekommende, og som kan komme godt overens med mange forskjellige typer mennesker. Vedkommende må også være interessert i faglige oppdateringer, og ha en fleksibel holdning til varierte arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.301, kode 1181 senioringeniør, kr. 552 800-667 200 brutto pr. år, kode 1087 overingeniør, kr. 504 700 -605 500 brutto pr. år, eventuelt kode 1411 eller 1085 avdelingsingeniør avhengig av utdanningsnivå, kr. 464 000-552 800 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 16.06.20

Kontaktpersoner

Henrik Kofoed Nielsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 37 23 30 30
Mobil: 918 73 543
Nina Rønningen
HR Rådgiver
E-postadresse: nina.ronnningen@uia.no
Telefonnummer: 38 14 20 16
Tom Viggo Nilsen
Assisterende instituttleder
E-postadresse: tom.v.nilsen@uia.no
Telefonnummer: 37 23 30 00
Mobil: 915 90 539

Hvem er Universitetet i Agder (UiA)?

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.