Senioringeniør nettverksdrift ved IKT-seksjonen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

IKT-seksjonen jobber tett på fagmiljøene ved Kripos, og har som mål å være en profesjonell samarbeidspartner som ivaretar IKT-drift, brukerstøtte og applikasjonsutvikling. Oppgavene omfatter teknisk forvaltningsansvar for lokale, nasjonale og internasjonale IKT-systemer, telefoni, servere, datanettverk, masselagre og back-up. 

IKT-seksjonen bidrar i stor grad til at Kripos og politiet for øvrig kan utøve sine oppgaver på best mulig måte. Deler av IKT-infrastrukturen driftes i tett samarbeid med Politiets IKT-tjenester (PIT). 

Seksjonen har ansvar for implementering av IKT-strategiske tiltak og er en viktig bidragsyter i teknologisatsingen i Kripos. 

Seksjonen er underlagt Administrasjonsavdelingen, en avdeling med ca. 60 ansatte, som blant annet har ansvar for å forvalte lover og regler, personell, økonomi, sikkerhet, kvalitetsarbeid, informasjon, IKT, arkiv, eiendom, biler og inventar. 

Det er ledig én fast stilling som senioringeniør på IKT-nettverksdrift. Vi søker en faglig dyktig og serviceinnstilt person. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt. Stillingen rapporterer til seksjonssjefen. 

Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet. Uavhengig av hvilken stilling du søker på, er det en forutsetning at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. 

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivået "Hemmelig". 

Søknader uten vitnemål/attester vil ikke bli behandlet. Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju.

 

Arbeidsoppgaver

 • implementering, drift og videreutvikling av nettverk basert på Cisco
 • forbedre, dokumentere, tilrettelegge, utvikle og drifte IKT-tjenester
 • delta i den daglige driften med gjeldende vaktordning for driftsvakt og jourvakt
 • delta i prosjekter ved innføring av IT-relaterte tjenester
 • utarbeide og dokumentere rutiner samt oppfølgingen av disse

 

Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk utdanning på høyskolenivå. Lang erfaring kan erstatte formell utdanning
 • minimum 3 års erfaring fra IKT-drift
 • kunnskap om Cisco-produkter og teknologi
 • kunnskap om routing og switching
 • kunnskap om IKT-sikkerhet og drift av brannmurer
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode dokumentasjonsevner

 

Ønskelig med kunnskap innen ett eller flere av følgende områder:

 • CISSP- eller Cisco-sertifisering (CCNA, CCNP eller høyere)
 • design av nettverks- og sikkerhetsarkitektur
 • drift av trådløse nettverk basert på Cisco WLC
 • management og monitoreringsløsninger som Cisco Prime, Cisco ISE eller lignende
 • loggverktøy som Splunk, Graylog, Logstash eller lignende
 • VMware
 • lagring og back-upteknologi
 • Windows Server
 • automatisering og scripting
 • Linux

 

Personlige egenskaper

 • høy faglig interesse og stolthet mht. IKT-drift og -utvikling
 • gode problemløsningerevner
 • god virksomhetsforståelse og evne til å tenke logisk og helhetlig
 • ordenssans
 • ansvarsbevisst, selvgående og inkluderende
 • engasjert og lærevillig, med evne til å dele kompetanse innad i seksjonen fleksibel mht. arbeidstid (jourvakt)

 

Vi tilbyr

 • en fast stilling som seniopringeniør SKO 1181, i lønnspennet 517 700-673 800 (ltr. 60-74). Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt mulighet for boliglån
 • et hyggelig, utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentral beliggenhet på Bryn, med tog-, T-bane- og bussforbindelser

Kontaktpersoner

Tarjei Nagell Ylvisåker
IKT-driftssjef
Øyvind Normann
Leder IKT-Seksjonen

Hvem er Kripos?

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.

Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.