Senioringeniør kontaktledning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

InterCity-satsingen omfatter planlegging og bygging av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen, Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I de kommende årene skal det planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 25 nye stasjoner for å gjøre InterCity-nettet komplett. InterCity-utbyggingen er den største satsingen i NTP-perioden. Sammenhengende dobbeltspor skal stå ferdig til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024, og videre utbygging til Larvik i 2032 (som gir dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn) og Lillehammer og Halden innen 2034.

Vi søker en Senioringeniør kontaktledning!

Stillingen rapporter til leder Teknikk og konsept.

Arbeidsted Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • videreutvikle teknisk designbasis innen fagområdet
 • bistå ved valg og forankring av de tekniske løsningene som skal legges til grunn for samtlige strekninger og delstrekninger
 • følge opp planlegging og prosjektering for de enkelte delstrekningene og bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet
 • bistå ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for rådgiveroppdrag og oppfølging av rådgiver
 • være InterCity-prosjektets kontaktperson innen kontaktledningsfaget
 • samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger
Ønskede kvalifikasjoner
 • utdanning som sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende innen elektrofag
 • erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • god kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk og forskrifter innen fagområdet kontaktledning
 • ønskelig med erfaring med prosjektering av kontaktledningsanlegg for jernbane
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne
Personlige egenskaper
 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter, og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger. Du er strukturert, samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • muligheten til å bidra til forming og utvikling av våre store og sammensatte samferdselsprosjekt
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • fleksible arbeidsordninger
 • gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • p.t personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Trude Kristoffersen Anke
Telefonnummer: (+47) 91655922

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon