Senioringeniør – IT, Windows Systemforvaltning

Ved Havforskningsinstituttets IT-seksjon i Bergen er det en ledig senioringeniørstilling som gruppeleder for Systemforvaltning, samt fagansvarlig for Windows. Systemforvaltningsgruppen hører til IT-seksjonen, som samlet har ca. 30 medarbeidere. IT-seksjonen er underlagt avdeling for Infrastruktur, som sammen har ansvar for instituttets fysiske og elektroniske infrastruktur.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Havforskningsinstituttet drifter for tiden hele bredden av Microsoft sin serverportefølje lokalt (on-premises). Virksomheten har behov for å gjøre en helhetlig gjennomgang og justering av sin IT arkitektur for å møte fremtidige utfordringer. Denne stillingen vil inngå som en viktig del av dette arbeidet, hvor en i tillegg til kompetanse innenfor Windowsområdet også må ha kompetanse innen virksomhetsarkitektur. Prosjektledelse og Microsoft-lisensstrategi er andre viktige ansvarsområder. Personalansvar inngår ikke i stillingen.

Gruppeleder rapporterer til IT-sjef. Reisevirksomhet og deltakelse i vaktordninger som er relevant for stillingen kan påregnes. Det er gode muligheter for personlig og faglig utvikling i stillingen.

 

Stillingens kjerneområder:

Som gruppeleder har man et faglig og strategisk ansvar for forvaltning av instituttets Microsoft server- og systemportefølje. En forventer også at gruppeleder skal være pådriver for effektive og virksomhetstjenlige løsninger som samspiller med øvrig systemportefølje.

Gruppeleder følger opp gruppens medlemmer og har ansvar for gjennomføringen av prosjekter og oppgaver tilknyttet gruppen. Gruppeleder bidrar til budsjettinnspill for gruppens linjedrift samt andre prosjekter og aktiviteter i porteføljen. I tillegg har en et ansvar for instituttets Microsoft-lisensstrategi, som jevnlig må endres basert på instituttets behov og endringer i Microsofts lisenshierarki.

 

Eksempler på utfordringer innenfor systemforvaltning og virksomhetsarkitektur som tilfaller stillingen:

 • Hvordan kan forvaltningen av instituttets systemportefølje forenkles og effektiviseres?
 • Hvilke systemer kan slås sammen, fjernes, eller erstattes i forbindelse med den nylige sammenslåing av Havforskningsinstituttet og NIFES?
 • Hvilke systemer vil ha en økonomisk, forvaltningsmessig og robusthetsmessig gevinst av å bli flyttet til skytjenesteleverandør(er)?
 • Hvordan kan Windows klientplattformene slås sammen, og hvilke grep må gjøres for å gjøre denne plattformen både sikker og brukervennlig, med et fokus på forskningens behov?
 • Hvordan kan en videreutvikle løsninger som sikrer stabilitet, tilgjengelighet og ytelse på instituttets sentrale tjenester som Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Microsoft System Center og Skype for Business?

 

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen som senioringeniør kreves relevant høyere akademisk utdanning fra universitet eller høyskole samt lengre og relevant arbeidserfaring.
 • I spesielle tilfeller kan omfattende relevant arbeidserfaring kompensere for utdanningskravet.
 • Relevante sertifiseringer og annen formalisert kompetanse vil vektlegges
 • Kompetanse innenfor virksomhetsarkitektur (TOGAF, Zachman Framework eller lignende) vil vektlegges
 • Det kreves erfaring fra tilsvarende miljø med fokus på kjernen av Microsoft sin serverportefølje;
 • Windows Server
 • Active Directory og Group Policies
 • System Center
 • Microsoft SQL server
 • Skype for Business server
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektdeltakelse innenfor stillingens kjerneområder vil også bli tillagt vekt.

 

Personlige egenskaper:

Hos oss jobber vi både selvstendig og i lag, og er avhengig av at du kommuniserer godt skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk.

Vi har mange teknisk krevende arbeidsoppgaver som betinger at du jobber både strukturert og analytisk, også i hektiske situasjoner. Du bør kunne ta ulike initiativ innenfor eget og tilstøtende arbeidsområder med tanke på utvikling og bedring av arbeidsprosesser og tekniske løsninger, være serviceinnstilt, strukturert, analytisk og løsningsorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et godt, utfordrende og kreativt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1181 senioringeniør. Fra bruttolønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

 

Ytterligere informasjon:

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og vil legge forhold til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med gruppeleder Kristoffer Lindaas på tlf.: 99362646 eller på e-post: kristoffer.lindaas@hi.no.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Kontaktpersoner

Kristoffer Lindaas
gruppeleder
Mobil: 99362646

Hvem er Havforskningsinstituttet?

Havforskingsinstituttet (HI) er det største marine forskingsinstituttet i Europa med vel 1000 tilsette og ei rekkje forskingsfasilitetar og laboratorium av høg internasjonal standard. Hovudaktivitetane våre er forsking, rådgjeving og overvaking. Havforskingsinstituttet eig og driv seks forskingsfartøy. Vårt hovudkontor ligg i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskingsstasjonar i Matre, Austevoll og Flødevigen. 

Frå 1. januar 2018 er HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES). Det nye instituttet skal være ein leiande kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursane i de marine økosystema, og for hele kjeda frå hav til mat.