Senioringeniør - identitets- og tilgangsforvaltning (IDM og IAM)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved IT-avdelingen er det ledig fast stilling som senioringeniør. Vi er på jakt etter deg som vil utgjøre en forskjell og viderutvikle IT-avdelingens kompetanse innenfor identitets- og tilgangsarkitektur.

IT-avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av NMBUs IT-systemer. Avdelingen har totalt 34 årsverk. Stillingen ligger i infrastrukturseksjonen. Infrastrukturseksjonen har ansvar for nettverk, server- og tjenesteleveranser på NMBU.

NMBU er inne i en periode med store endringer, og endringer i organiseringen som berører denne stillingen må kunne påregnes.

 

Arbeidsoppgaver

 • Tjenestearkitektur
 • Identitets- tilgangsforvaltning (IDM og IAM)
 • Sikkerhetsvurderinger knyttet til identitets- og tilgangsforvaltning
 • Teknisk rådgivning i anskaffelsesprosesser
 • Dokumentasjon

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå innen IKT. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse innen infrastruktursikkerhet og -arkitektur.
 • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

 

Kompetanse innen følgende områder vil bli vektlagt:

 • Teknisk implementering og forvaltning av identity- og access managementløsninger i store virksomheter
 • Kartlegging av forretningsprosesser knyttet til ansettelser, fratredelse, brukerhåndtering og tilgangsstyring
 • IKT-sikkerhet
 • Prosjektgjennomføringserfaring
 • Teknisk dokumentasjon

 

Personlige egenskaper/egnethet

 • Analytisk og god gjennomføringsevne
 • Resultatorientert
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Metodisk og systematisk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Innovativ

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1181 Senioringeniør, ltr. 65-75 (NOK 569.00-686.900). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved seksjonssjef Ola-Gunnar Juelsrud, tlf: +47 67 23 05 12, e-post: ola-gunnar.juelsrud@nmbu.no

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 03.04.2018

 

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no