Senioringeniør brukonstruksjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Teknologi og Regelverk skal være Bane NORs tekniske ekspertmiljø innenfor alle tekniske fagområder med grensesnitt mot dagens og framtidens jernbaneinfrastruktur. Seksjonen forvalter det tekniske regelverket for jernbanen, og gir dermed føringer for Bane NORs drift og investeringer og legger premisser for leverandører og rådgivere. Teknologi og Regelverk er en pådriver for kompetansebygging i norsk jernbanesektor.

Gruppe Over- og underbygning som omfatter overbygning, tunneler, broer, konstruksjoner, geoteknikk m.m. har en svært viktig retningsgivende rolle samt har ansvar for kontroll og godkjenning av konstruksjoner. Bane NOR står overfor store utbyggingsprosjekter som inkluderer krevende brokonstruksjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Godkjenning av beregninger og tegninger for jernbanebruer og konstruksjoner.
 • Oppfølging/revisjon av teknisk regelverk
 • Deltagelse i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid.
 • Initiering og oppfølging av FoU-arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på Masternivå og minst 2 års relevant arbeidserfaring, eller relevant høyere utdanning på Bachelornivå med minst 4 års relevant arbeidserfaring.
 • Det er ønskelig med utdanning og/eller arbeidserfaring innen statikk, materialteknikk og konstruksjonsfag (stål, betong og tre).
 • Relevant erfaring innen fagfeltet.
 • Erfaring med digital 3D-informasjonsmodell ved bruprosjektering (BIM)
 • God kunnskap om relevante standarder og forskrifter.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne (norsk og engelsk)

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på god samarbeids- og gjennomføringsevne samt evne til å arbeide selvstendig, strukturert, nøyaktig og analytisk.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Kontaktpersoner

Juan Barrera
Telefonnummer: (+47) 984 36 682

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon