Ingeniør brukonstruksjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR står overfor store utbyggingsprosjekter som inkluderer krevende brukonstruksjoner. Seksjonen Over- og underbygging - Teknologi og Regelverk, består av hyggelige kolleger med etterspurt spesialisert ingeniørkompetanse.

Som ingeniør brukonstruksjoner er du med på å sette standarden som skal sørge for optimaliserte og kostnadseffektive jernbanekonstruksjoner i Norge. Stillingen har ansvar for kontroll og godkjenning av konstruksjoner og er en pådriver for kompetansebygging i norsk jernbanesektor. Du får innsikt i alle faser: planlegging, løsningsutforming og kvalitetskontroll på leveransene og jobber innenfor spekteret innovasjon, forskning og operasjonell virksomhet.

Vi er et kollegium som holder til i både Oslo og Trondheim (vennligst oppgi hvor ditt ønskede arbeidssted er i søknaden).

Arbeidsoppgaver
 • Godkjenning av beregninger og tegninger for jernbanebruer og konstruksjoner.
 • Oppfølging/revisjon av teknisk regelverk
 • Bidra til et godt samarbeid med relevante kompetansemiljø, både nasjonalt og internasjonalt
 • Utvikle standardiserte teknologiske løsninger
 • Initiering og oppfølging av FoU-arbeid.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på Masternivå og minst 2 års relevant arbeidserfaring, eller relevant høyere utdanning på Bachelornivå med minst 4 års relevant arbeidserfaring.
 • Det er ønskelig med utdanning og/eller arbeidserfaring innen statikk, materialteknikk og konstruksjonsfag (stål, betong og tre).
 • Relevant erfaring innen fagfeltet.
 • Erfaring med digital 3D-informasjonsmodell ved bruprosjektering (BIM)
 • God kunnskap om relevante standarder og forskrifter.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne (norsk og engelsk)
Personlige egenskaper
 • Det legges stor vekt på god samarbeids- og gjennomføringsevne samt evne til å arbeide selvstendig, strukturert, nøyaktig og analytisk.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Tverrfaglig miljø med høykompetente kolleger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Pt. personalbillett på tog

Kontaktpersoner

Juan Barrera
Telefonnummer: (+47) 984 36 682

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon