Senioringeniør – applikasjonsdrift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved IT-avdelingen er det ledig fast stilling som senioringeniør i applikasjonsdrift. Stillingen ligger i systemseksjonen i IT-avdelingen, og vil være knyttet til IKT-prosjektet i Prosjekt Campus i dette prosjektets varighet (til 2021)

IT-avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av NMBUs IT-systemer. Avdelingen har totalt 34 årsverk.

IT-avdelingen har arbeidsted både på Ås og på Adamstuen i Oslo.

IKT-prosjektet i Prosjekt Campus har ansvar for NMBUs brukermedvirkning i IKT-saker i forbindelse med bygging av nytt veterinærbygg på Ås, samt integrasjon, utvikling, testing og igangkjøring av IT-systemer i det nye bygget.

Arbeidsoppgaver

 • Drift, videreutvikling og støtte av IKT-systemer brukt i forskning.
 • Sikkerhetsvurderinger og applikasjonssikkerhet.
 • Integrasjonsprosesser
 • Teknisk rådgivning i anskaffelsesprosesser.
 • Kartlegging av IKT-behov og -avhengigheter for utstyr og systemer som benyttes i forskning, undervisning samt laboratorier og klinikker.
 • Dokumentere og synliggjøre systemene for relevante målgrupper.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Det kreves:
  • Mastergrad fra universitet eller høgskole innen relevant område. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
  • Erfaring og kunnskap om IKT-systemer brukt i forbindelse med enten forskning, lab eller sykehusdrift.
  • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
  • Kjennskap til fagområdet «life science»
  • Kjennskap til integrasjonsplattformen BizTalk
  • Prosjektgjennomføring, -oppfølging og rapportering.
  • Integrasjon og prosesser knyttet til IT-systemer for klinikker, forskning og undervisning
  • Grunnleggende kjennskap til databaser og programmering.
  • Erfaring fra og kjennskap til relevante forsknings- og forvaltningsmiljøer
  • Erfaring fra systemanskaffelser
  • Teknisk dokumentasjon

Personlige egenskaper/egnethet

 • Det kreves:
  • Resultatorientert
  • Løsningsorientert og fleksibel
  • God gjennomføringsevne
  • Metodisk og systematisk
  • Gode samarbeidsegenskaper
 • Det er ønskelig med:
  • Førerkort

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage

Stillingen innplasseres i stillingskode 1181 - senioringeniør, ltr. 60-75 (NOK 517.700-686.900) avhengig av kvalifikasjoner

Søknad og Attester/vitnemål

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk på denne stillingen” eller "Send søknad" på denne siden. 

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten

Kontaktpersoner

Kjetil Simeon Olsen
Seksjonssjef
E-postadresse: kjetil.olsen@nmbu.no

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no