Seniorforskere / Forskere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NIVA er genuint opptatt av å skape relevant forskning som med et helhetsperspektiv bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Våre forskere har dyp innsikt og engasjement, og vi legger vekt på at virksomheten utvikles i samspill med dyktige medarbeidere i et godt og stimulerende arbeidsmiljø.

På seksjonene Nedbørfeltprosesser, Miljøkjemi og teknologi, og Miljøgifter søker vi nå etter flere seniorforskere / forskere som ønsker å være med å løse fremtidens miljøutfordringer. Kontorsted er primært i Oslo, men det kan også være aktuelt med kontor eller noe tid på et av våre regionskontorer i Bergen, Grimstad eller Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • Miljøforskning og innovasjon i samarbeid med privat næringsliv og offentlig sektor
 • Prosjektutvikling for å bidra til å løse miljøutfordringer knyttet til vannforurensning.
 • Oppfølging av eksisterende kunder og oppdragsgivere innenfor privat næringsliv og offentlig sektor
 • Etablere kontakt med nye kunder og oppdragsgivere, og utvikle gode samarbeidsrelasjoner
 • Initiere, gjennomføre og lede nye prosjekter
 • Lede anbuds- og søknadsprosesser
 • Rapportering, vitenskapelig publisering og annen formidling

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg med en PhD innen relevant naturfaglig fagområde og minst 5 års erfaring fra anvendt forskning rettet mot næringsliv eller offentlig sektor.

Det forventes at du har dokumentert erfaring fra store anbudsprosesser, prosjektutvikling og søknadsprosesser.  Videre forventes det svært gode evner til å anvende din faglige spisskompetanse til å løse komplekse oppgaver i samarbeid med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kollegaer.

Svært gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk er en selvfølge.

Det er ønskelig at du har kjennskap til sentrale forskrifter og direktiver som for eksempel:

 • Vannrammedirektivet /Vannforskriften
 • REACH
 • Industriutslippsdirektivet
 • Forurensningsforskriften
 • Interkontrollforskriften
 • Drikkevannsforskriften

Personlige egenskaper

Som person er du trygg og tydelig med strategiske evner og god helhetsforståelse. Du er resultatorientert, med sterk gjennomføringskraft og ser på det å løse forurensningsutfordringer som motiverende. Du må ha evnen til å se muligheter i nye markeder, samt trives i rollen som nettverksbygger.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt med stor samfunnsmessig betydning
 • Inngå i et nettverk av forskere internt og eksternt
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et flerkulturelt, sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Kontaktpersoner

Malcolm Reid
Forskningsleder
Mobil: 948 89 545
Marianne Olsen
Forskningsleder
Mobil: 957 22 951
Sondre Meland
Forskningsleder
Mobil: 970 37 586

Hvem er NIVA - Norsk institutt for vannforskning?

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

NIVA-gruppen har omlag 400 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.