Seniorforsker / forskningsleder til fagfeltet intelligente transportsystemer

Stillingsbeskrivelse

Om forskningsgruppen

Vi søker en erfaren medarbeider til å være med på å bygge opp vår nyopprettede forskningsgruppe «Intelligente transportsystemer». Digitalisering og automatisering i transportsektoren, ny teknologi og fremtidsrettede transportløsninger vil være viktige forskningstema. Forskningsgruppen inngår i instituttets avdeling for teknologi og innovasjon.

TØI står overfor mange spennende forskningsutfordringer i årene som kommer. Klimagassutslippene må reduseres, nye mobilitets- og transporttjenester vokser fram og urbaniseringen skaper nye utfordringer og muligheter.

Investeringene i infrastruktur er rekordhøye samtidig som en omstilling av næringslivet stiller nye krav til sektoren. Trafikksikkerheten i Norge er god, men nye transportformer gir nye utfordringer og det er økt behov globalt for kunnskap. Offentlig sektor har et kontinuerlig behov for reformer.

Den nye forskningsgruppen er opprettet for å dekke et økt behov for kunnskap om endringer i transportsektoren som ny teknologi bidrar til - samtidig som nye og store datakilder gir spennende og flere analysemuligheter.

Forskningsgruppen skal utvikles i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunnsvitenskap med fokus på temaer som autonomi og automatisering, intelligent styring av trafikk, analyse av store og nye data i transportsektoren og utvikling av nye tjenester, konsepter og løsninger (som for eksempel delingsøkonomi, plattformøkonomi og mobilitet som en tjeneste).

Vi søker en kandidat:

 • med interesse og forståelse for teknologi i transportsektoren
 • med faglig bakgrunn (matematikk, informatikk eller andre kvantitative fag) som kan bidra til videreutvikling av vårt arbeid med store og nye data i transportsektoren
 • som har betydelig erfaring fra forsknings- eller utrednings- og innovasjonsprosjekter
 • med interesse for å være med på å bygge opp et nytt fagfelt som vil bli svært sentralt for instituttet
 • som over tid kan bidra til å bygge opp en prosjektportefølje og veilede og involvere yngre medarbeidere
 • med evne til å drive kontaktskapende virksomhet og etablere og utvikle forskernettverk
 • med god formidlingsevne, både på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • meritterende forskningsvirksomhet med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem
 • et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter og et inspirerende faglig fellesskap hvor du kan utvikle egne ideer og prosjekter
 • konkurransedyktige betingelser mht lønn og pensjon

Generell informasjon

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

På www.toi.no finner du informasjon om hvem vi er og hva vi gjør.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsleder Jardar Andersen på tlf. 99700804 eller jan@toi.no, eventuelt direktør Gunnar Lindberg på tlf. 90079925 eller gli@toi.no.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20

Kontaktpersoner

Gunnar Lindberg
direktør
E-postadresse: gli@toi.no
Telefonnummer: 900 79 925
Jardar Andersen
avdelingsleder/forskningslede
E-postadresse: jan@toi.no
Telefonnummer: 997 00 804

Hvem er Transportøkonomisk institutt?

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 100 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd,norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.