Senior VMware medarbeider

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. mars, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg!

Vi styrker seksjonen med en senior VMware medarbeider for å kunne utvide et allerede meget kompetent miljø innen VMware, - samt ivareta og videreutvikle en av våre viktigste infrastrukturkomponenter. Vil du jobbe tett med ulike team som har et drifts -og forvaltningsansvar?

Arbeidsoppgaver

Som senior medarbeider i teamet vil arbeidsoppgavene dine være knyttet til

 • VMware Cloud Foundation on VxRail (SDDC/VCF) med vSphere, NSX og vSAN .
 • Automatisering og Infrastructure as Code (IaC) med vRealize/Aria, Java-script, PowerShell, Terraform og Ansible.
 • Kubernetes VMware Tanzu.
 • Public Cloud.

Det vil kunne bli noen reiser i stillingen.  

Aktuelle kontorsteder for denne stillingen er Oslo, Skien, Molde eller Bergen.

Kompetanser

Du må ha

 • minimum tre års utdanning fra høyskole eller universitet innenfor IT-området. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • minimum fem års relevant arbeidserfaring.
 • erfaring med å scripte for å automatisere arbeidsoppgaver
 • bred tverrfaglig kompetanse på infrastruktur og plattform
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Statens vegvesen er underlagt Sikkerhetsloven m/forskrifter og behandler sikkerhetsgradert informasjon innen flere fagområder.  Til denne stillingen, er det satt krav til at du som søker må inneha eller må kunne bli sikkerhetsklarert etter Sikkerhetslovens bestemmelser. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (https://nsm.no/).

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som – i likhet med oss

 • samarbeider godt med ulike mennesketyper og med ulike fagområder
 • er en effektiv og dyktig kommunikator
 • motiveres av å forvalte samfunnskritiske digitale tjenester
 • evner å se muligheter og ta initiativ
 • evner å ta til deg ny kunnskap
Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Hos oss vil du ha store muligheter til å kunne forme din egen arbeidshverdag og jobbe med alle de nyeste teknologiene innenfor området. Kontinuerlig videreutvikling av kompetansen vil også være en naturlig del av hverdagen.

 • Spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent IT-miljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll 
 • God opplæring, introduksjonsprogram og fadderordning
 • Godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg, som er universelt utformet med gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
 • God pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

 

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Kontaktperson

Har du spørsmål til stillingen? Kontakt seksjonssjef Abdelghafour Sahraoui, tlf. 98255105, e-post abdelghafour.sahraoui@vegvesen.no.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger