Senior utvikler

Stillingsbeskrivelse

NAV forvalter en stor del av velferdsstaten - vi snakker omtrent en tredjedel av statsbudsjettet. Fordi velferdsstaten er i konstant endring, må systemene som understøtter den være endringsdyktige. Og endringsdyktig software stiller en rekke krav til oss. 

Riktig teknologi er viktig, men ikke nok - vi må velge en arkitektur som optimaliserer for endringsdyktighet (les:low coupling) og ikke minst - vi må organisere oss slik at teamene kan jobbe autonomt (les:high cohesion) rundt brukerbehov i det vi kaller produktområder. Dette er ganske omfattende endringer - denne videoen oppsummerer hva vi har gjort så langt: https://vimeo.com/344976926.

Teknisk sett er det Java og Kotlin som regjerer på serversiden, men vi har også andre teknologier. Vi bruker React og Vue for frontend med NAV sitt eget designbibliotek /https://design.nav.no/. Vi kjører på Kubernetes via vår applikajonsplattform https://nais.io/. Vi kommuniserer via Apache Kafka og Rest, og monitorerer applikasjonsspesifikke metrikker via Prometheus og nyter synet av dem i Grafana. Vi ønsker at mest mulig av koden vi skriver ligger åpent tilgjengelig på https://github.com/navikt.

Vi vil gjerne høre fra deg som er en utvikler som mener den beste måten å møte fremtiden på er å skape den selv.

Vi begynner nå. Blir du med? 

Arbeidsoppgaver

 • Din hovedoppgave vil være back-end og/eller front-end utvikling av applikasjoner innen teamets domene.
 • Du vil sammen med teamet ha det tekniske ansvaret for applikasjonsarkitekturen og kontinuerlig forbedre denne over tid. 
 • Du har sammen med teamet ansvaret for livsløpet for applikasjonene
 • Du må bidra til å utvikle de nye applikasjonene med en endringsdyktig arkitektur. 
 • Du må bidra til at løsninger kommer over på vår nye plattform som baserer seg på bl.a. mikrotjenester, Kafka, Kubernetes og Docker.
 • Du skal være med å videreutvikle vårt sterke fagmiljø. 
 • Du vil få store faglige utfordringer og muligheter til å utforme sentrale IT-løsninger i Norge. 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå enten master- eller bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning. 
 • Du må ha erfaring fra moderne software-utvikling med fokus på kontinuerlige leveranser
 • Du må ha jobbet med relevant Java/Kotlin og/eller Javascript utvikling minimum de siste 3-5 årene. 
 • Du må være kvalitetsbevisst i forhold til koden du leverer med hensyn på modellering (DDD), "clean code", overvåkning og testing .
 • Du må ha erfaring med å jobbe i team som utvikler basert på smidige metoder og kan vise til gode resultater i dette arbeidet. 
 • Du må ha gode norskkunnskaper. 
 • Vi ønsker at du har erfaring som ledende utvikler f.eks. som "tech lead".
 • Vi ønsker at du har erfaring med "cloud native" applikasjonsarkitektur. 

Personlige egenskaper

 • Du brenner for kompetansedeling og er faglig sterk, nysgjerrig, og sulten på å lære mer. 
 • Du samarbeider godt med andre for å finne den gode, enkle løsningen i et komplekst systemlandskap og gjennomfører det. 
 • Du kan se en problemstilling fra flere perspektiver. 
 • Du tar initiativ og er resultatorientert. 
 • Du ønsker å gjøre en forskjell.

Vi tilbyr

 • Det vi mener er i ferd med å bli Norges mest spennende miljø for utviklere, med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget. 
 • Stilling som seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsnivå kr. 627 700 til kr. 860 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%). 
 • Sommer-/vintertid (7 timer/7,5 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter (aerobic, mensendieck, fotball, bordtennis, bowling, klatring, byvandring, holmenkollstafetten, skidag, med mer) 
 • Godt utstyrt trimrom 
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet 

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Anne Worren
Teamleder Registre
Telefonnummer: 996 49 416
Mads Sungot Lundemo
Senior utvikler
Telefonnummer: 922 04 804
Roy Grini
Techlead, Team Org
Telefonnummer: 414 79 594

Hvem er NAV?

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.