Senior testleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon IKT Infrastruktur har rådgivningsansvar og forvaltningsansvar for den administrative IKT-infrastrukturen. Vi er på jakt etter en testleder som sammen med endringsleder skal være den som påser at testing skjer i henhold til avtalte prosedyrer. Testleder har myndighet til å ta avgjørelser innen prioritering, testdekning, testprosess og ressursstyring. Testleder er eier av testprosessen.
Vi ser etter en drivende, endringsfokusert, samarbeidsorientert og faginteressert person. 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikling av Bane NOR’s teststrategi og testpolicy
 • Ansvar for å dokumentere og vedlikeholde testprosessen
 • Ansvarlig for at Bane NOR’s testprosesser etterleves på tvers av alle leveranser
 • Tett samarbeid med endringsleder og driftsleverandør
 • Rapportere status på planlagte, pågående og gjennomførte tester
 • IKT-avdelingen er i utvikling og det må påregnes at det innenfor seksjonens ansvar vil tilføres nye arbeidsoppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå
 • Bachelor eller høyere
 • Erfaring som testleder fra større organisasjon(er)
 • Meget god kjennskap til testterminologien og metodikk
 • God teknisk forståelse for IKT-løsninger
 • Evne til å samarbeide godt med både tekniske ressurser og ulike beslutningstakere
 • Erfaring innen testing av ulike plattformer og teknologier
 • Sertifisert innen testledelse (ISEB/ISTQB) eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsegenskaper
 • Analytisk evne og metodisk tilnærming til oppgave og problemløsning selvgående og tydelig fagperson
 • God evne til å kvalitetssikre løsninger og prosesser
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne
 • Adferd og væremåte som stimulerer til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst godt arbeidsmiljø med dyktige
 • Kolleger og stort fagmiljø forsikrings og pensjonsordninger
 • Årsbillett på tog 

Kontaktpersoner

Yvonne Berg
Rekrutteringsrådgiver
Telefonnummer: 41417017

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon