Senior tekniker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

For vår kunde i Oslo søker vi nå en senior tekniker som vil ha det overordnende ansvaret for installasjon og vedlikehold på produksjonslinjen innenfor medisink utstyr. Dette er et langvarig konsulentoppdrag hvor nåværende person i stilling er satt ut til et prosjekt. Har du erfaring og formell utdanning innen automasjon/mekanikk, er det kanskje deg vi ser etter. Ønskelig med oppstart snarest, oppdraget har en varighet på to år.

Om stillingen

Som hovedansvar vil du i denne rollen bidra til å sikre at produksjonsutstyr (maskiner og linjer), til enhver tid holder avtalt kvalitet og tilgjengelighet. Med dette menes identifisering av kompetansebehov samt etablering av filosofi og prosedyrer for vedlikehold. Vi ser etter en person som er proaktiv og initiativrik, en som ser muligheter og jobber praktisk. Denne rollen vil ha ha ansvar for planlegging av vedlikeholdsoppgaver på både kort og lang sikt, deltagelse som teknisk ansvarlig i tyngre maskin- og utstyrsprosjekter. Du vil ha fagansvar og sørge for avdelingens faglige utvikling og holde tett kontakt med de andre produksjonsavdelingene for å sikre planlagt arbeid. Du vil ha beslutningsmyndighet og stor grad av selvstendighet i rollen. Rollen innebærer ansvar i form av opplæring av produksjonsoperatører og vedlikeholdteknikere.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging av vedlikeholdssoppgaver på kort og lang sikt
 • Sikre god kommunikasjon med alle produksjonsavdelinger
 • Delta i prosjektgrupper etter behov
 • Delta i og bidra til avdelingens faglige utvikling
 • Ad hoc oppgaver i samråd med overordnet Retningslinjer og beslutningsmyndighet
 • Arbeidet er styrt av produksjons- og prosjektplaner, forskrifter og prosedyrer.
 • Detaljplanlegging utføres i overensstemmelse med de overordnede planene
 • Myndighet til å planlegge, styre og deleger egne aktiviteter
 • Godkjenne protokoller, resultater og rapporter ihht gjeldende prosedyrer
 • Det gis relativt stor grad av selvstendighet i valg av arbeidsmetoder for utvikling og forbedring av eksisterende utstyr.

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Formell utdanning på minimum automatikkmekaniker eller tilsvarende
 • Minst 5-års erfaring fra produksjonsrettet arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være proaktiv, se muligheter og selv ta initiativ til nye oppgaver
 • Kunne arbeide systematisk og håndtere store mengder med detaljer
 • Løsningsorientert

Spesialisering og tilleggskompetanse

 • Kunnskap om drift av produksjonsutstyr og tekniske anlegg
 • Elektro- og/eller mekanikk-kompetanse
 • Kompetanse i bruk av IT-verktøy

Kontaktpersoner

Erik Skjørtvedt Løvstad
Pia Helene Myrvold