Senior systemoperatør

Er du en person som liker utfordringer, varierte arbeidsoppgaver og høyt tempo kan dette være jobben for deg.

Stillingsbeskrivelse

Vi søker senior systemoperatører for å støtte Forsvarets operasjoner på Evenes. Vårt oppdrag krever mennesker med forskjellig bakgrunn som jobber godt sammen, og enten du er militær eller sivil tror vi du vil trives med utviklingsmulighetene hos oss.

Stillingenes hovedoppgave vil være å gjennomføre innsamling, sammenstilling, varsling og rapportering innen eget fagfelt.

Våre nye medarbeider må påregne deltagelse på mobile operasjoner.

De som ansettes i stillingene må påregne omfattende opplæring over en periode på ca. 18 mnd. Hoveddelen av opplæringen vil bli gitt ved Forsvarets stasjon Varanger i Vadsø. Arbeidssted vil deretter være Evenes ved Harstad.

Etterretningstjenesten vil være behjelpelig med anskaffelse av bolig/ kvarter på tjenestestedet

Kvalifikasjoner

Det kreves for militære søkere:

 • GBU

Det kreves for sivile søkere:

 • Bachelor eller tilsvarende innen naturvitenskaplige fag. Lang erfaring/utvist realkompetanse fra stillingen med meget god resultatoppnåelse kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • Relevant E-faglig operativ tjenesteerfaring

Det er ønskelig med:

 • Teknisk utdanning innen informatikk, data og radioteknikk
 • Kompetanse knyttet til elementær data- og IT teknologi, som for eksempel grunnleggende programmering og webutvikling
 • God kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret for øvrig

Særskilte krav: 

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Søkerne må tilfredsstille særskilte helsekrav
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt
 • Gode språkkunnskaper i engelsk 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som skriftlige og muntlige fremstillingsevner, samarbeidsevner og evne til å arbeide systematisk og strukturert vektlegges.

Vi tilbyr

Stilling:

 • Sivil: Seniorkonsulent (kode 1363)
 • Militær: OR5 – OR6 (kode 1564, 1565, 1566)

Lønn:

 • Sivil: Seniorkonsulent (kode 1363) Kr 504 700 – 583 900 / lønnstrinn 57 – 65 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale, Det trekkes 2% som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.
 • Militær: OR5 – OR6 (kode 1564/1565/1566). Lønnsramme 48/47/36, alternativ 6-10 (lønnstrinn 31 – 57) / kr 346 600 – 504 700 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Det trekkes 2% som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 2309 4353

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger