Senior Systemforvalter / Supplier Quality Manager

Stillingsbeskrivelse

Som en følge av politiske beslutninger (St.meld. 25:2015) skal de regionale bompengeselskapene ivareta de deler av et bomselskaps verdikjede som Statens vegvesen tidligere har utført. Som vår nye medarbeider blir du sentral i forvaltning drift og vedlikehold av vår snart nye IT infrastruktur, - med hovedvekt på test og integrasjon, endring og kvalitetssikring.

Overordnet og som operativt ansvarlig vil du bidra med å planlegge gjennomføring av endinger og effektiviseringstiltak i verdikjedens hoved og støtteprosesser.

Omfanget og kompleksiteten av innkrevingen av bompenger for Oslo/Akershus vil øke vesentlig fra 2020, forårsaket av stortingets vedtak om Oslopakke 3. Ledende teknologileverandører bistår oss når våre registrerings og identifiseringssystemer skal ivareta over 350 millioner passeringer pr år. Vi har en tydelig strategi mht. tjenesteutsetting og bruk av gode leverandører. Dette fordrer ekspertkompetanse i egen organisasjon da kontroll og utviklingsansvar ikke skal delegeres.

Vi er ISO-sertifisert og denne metodikk og struktur ligger til grunn for all produksjon og endringsarbeider samtidig som dette bidrar til ambisiøse kvalitetsmål i alt vi gjør til beste for våre kunder.

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning, Bachelor/Master innen Informasjonsteknologi, Computer Science eller Mechatronics.
 •  
 • Du arbeider/har arbeidet innen systemforvaltning, systemprosjekter, etablering av selvbetjente og administrative løsninger, digitaliseringsprosesser og leverandøroppfølging i ca. 10 år.
 •  
 • Du behersker godt ITIL og SIAM og du er sertifisert Prince2 Foundation/Prince2 Practitioner eller tilsvarende.
 •  
 • Du har erfaring fra de fleste sider innen Offentlige Anskaffelser, - også forhandling og prosesser innen valg av leverandørstrategi.
 •  
 • Hvis du i tillegg har kunnskap innen ITS/Tolling-Bompengebransjens strukturer og IT -løsninger, - er dette en fordel.

Egenskaper

 • Du er dedikert, resultatorientert og opptatt av å se helhet.
 • Du er utadvendt, og klar/tydelige i din kommunikasjon, muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk.
 • Du er orientert mot ledelse og lederrollen og erkjenner at det er denne side av deg du vil utvikle innen en bedrift med høy endringstakt.
 • Du erkjenner at en virksomhet med politisk styrte rammebetingelser setter særskilte krav til å opprettholde fart og retning over tid.
 • Du drives av å bli og være best, men aksepterer at om vi skal langt, klarer du ikke dette alene.
 • Du lar deg utfordre av vår visjon «Vi skaper mest samfunnsnytte for bompengene»

Fjellinjen kan tilby konkurransedyktige betingelser i et resultatorientert og uformelt arbeidsmiljø, med lokaler sentralt i Oslo sentrum.

Spørsmål om stillingen rettes på e-post til Nils-Jakob.Kringlebotten@fjellinjen.no eller telefon 934 45 300 v/Nils-Jakob Kringlebotten, Teknologi og forretningsutvikling.

 

Kontaktpersoner

Nils-Jakob Kringlebotten
CBDO/CTO/CIO ITS
Telefonnummer: +47 934 45 300

Hvem er Fjellinjen AS?

Vi er stolte over å ha bidratt til utviklingen av regionen vår gjennom 30 år. Mange viktige vei- og kollektivprosjekter i regionen er helt eller delvis finansiert av bompenger. I 2018 bidro vi med cirka 3,2 milliarder kroner til vei- og kollektivprosjekter. Bompengebransjen er nå inne i en fornyelsesprosess, som Fjellinjen er en aktiv deltaker av. 

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Vi har 660 000 avtalekunder og registrerer 108 millioner passeringer i året. Vårt mål er å utføre korrekt identifisering, feilfri innkreving og profesjonell kundebehandling. Gjennom forutsigbarhet, effektivitet og kontinuerlig forbedring skal vi bidra til målsatt byutvikling gjennom realiseringen av Oslopakke 3. Vår visjon er at vi skal gjøre reisen enkel og alle våre medarbeidere arbeider etter grunnverdiene enkel, hjelpsom og korrekt.