Senior SHA-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til seksjon HMS- og Risikostyring søker vi erfarne sivilingeniører/ingeniører til rollen som SHA-rådgiver, KP og KU iht. Byggherreforskriften til våre mange store og små oppdrag. Vi søker deg som vil jobbe proaktivt med SHA i oppdrag, som er villig til å gjøre en innsats for å løfte SHA-faget og videreutvikle beste praksis, og som står stødig i rollen som SHA-rådgiver til oppdragets beste. Du må ha forståelse for hele prosjektløpet fra tidlig plan- og prosjekteringsfase til byggefase og bruks- og driftsfase i et prosjekt. Det er en stor fordel med erfaring fra byggeplass,  samt forståelse for byggeteknikk og byggbarhet.

Rollen som SHA-rådgiver består i å gi støtte til oppdragsleder og å være pådriver for SHA i oppdrag gjennom å følge opp SHA både enkeltfaglig og tverrfaglig, gjennomføre risikovurderinger og utarbeide nødvendig SHA-dokumentasjon. Stillingen innebærer også å utføre rollen som KP og KU iht. Byggherreforskriften. Rollen dekker et vidt spekter av oppgaver og stiller krav til både faglig kompetanse og til egenskaper innen styring og ledelse. Det er nødvendig å ha inngående kjennskap til Byggherreforskriften og tilhørende myndighetskrav.

Faggruppe for SHA i Multiconsult teller på landsbasis mer enn 30 personer som alle har spesialkompetanse innen SHA. Videreutvikling av faget gjøres både i oppdrag og  i et felles kompetansenettverk. Det er et mål at alle våre SHA-rådgivere skal gjennomføre Koordinatorskolen.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • Minimum 5-10 års erfaring som SHA-rådgiver, nyutdannede oppfordres også til å søke
 • God teknisk forståelse av fagene i et bygge- og anleggsprosjekt, de tekniske utfordringene og nødvendig tverrfaglig samspill
 • Kjennskap til hele byggeprosessen, fra programmering, prosjektering, utførelse, overlevering
 • Forståelse av relevant prosjekteringsmetodikk, arbeidsprosesser og samhandlingsprosesser, samt nødvendig kunnskap om prosjekteringsverktøy og digital samhandling i byggeprosjekter
 • Erfaring med håndtering av nødvendige beslutningsprosesser hos byggherre- og brukerorganisasjonen
 • Kunnskap om relevant regelverk som kontraktstandarder, TEK, arbeidsmiljølov, Byggherreforskrift etc.
 • Forståelse av den kommersielle og kontraktuelle siden ved oppdraget
 • Evne til å utvikle gode kunderelasjoner
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

 

Multiconsult tilbyr:

 • Et tverrfaglig miljø som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen
 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser, aksjesparingsprogram og gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • En fleksibel arbeidstid som legger til rette for en sunn balanse mellom arbeid og fritid
 • Fem ukers ferie, samt fri mellom jul og nyttår og i påsken
 • Et aktivt bedriftsidrettslag, bedriftshytter og mange sosiale aktiviteter.
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et sterkt tverrfaglig miljø
 • Moderne lokaler med god kantineordning

 

Søknadsfrist: 7. august 2017

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med Seksjonsleder Kristin P. Grenan (kpg@multiconsult.no /tlf. 912 42191)

 

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2300 medarbeidere.

Multiconsult opererer innenfor sju forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere stillinger